Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Online
rezervace

Blog

Datová
platforma

Potřebujete pomoc s koupí analýzy Flat Zone?

Zde najdete veškeré předsmluvní informace, které jsme vám povinni poskytnout před uzavřením smlouvy o dodání digitálního obsahu (analýzy).

Obecné informace

Co to jsou analýzy?

Analýzy jsou souhrnem základních popisných, statistických, analytických a dalších dat a údajů, které mapují určitou lokalitu nebo oblast zpracování k určitému časovému okamžiku nebo období. Analýzy jsou sestavovány na základě veřejně dostupných informací z různých zdrojů, zejména statistických dat zveřejňovaných různými institucemi, za jejichž přesnost nebo aktuálnost neneseme žádnou odpovědnost. Údaje obsažené v analýzách jsou proto nezávazné. Analýzy mají informativní charakter o požadované lokalitě nebo oblasti zpracování a jsou určeny k využití jako jeden z podkladů pro rozhodování o koupi nebo pronájmu nemovitostí či k jinému obdobnému účelu, nikoli však jako jediný zdroj informací. Analýzy v žádném případě nepředstavují poradenství v oblasti výběru nemovitostí nebo právní poradenství a vždy by měly být využity se zohledněním dalších dostupných informací a případně doplněny odborným poradenstvím. Vezměte prosím na vědomí, že přestože sestavování analýz věnujeme veškerou rozumně požadovanou péči, nemůžeme nést žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniknou použitím informací získaných z analýz.

Kdo je prodejcem analýz?

Prodejcem analýz je společnost FLAT ZONE s.r.o., IČO: 06682634, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Explora Business Center, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285258.

Jak mohu prodejce kontaktovat?

Pokud potřebujete prodejce kontaktovat, využijte jeden ze způsobů uváděných zde.

E-shop s analýzami

Kde mohu analýzy zakoupit?

Analýzy můžete zakoupit v e-shopu Flat Zone na webových stránkách www.flatzone.cz Pokud potřebujete poradit s nákupem nebo s výběrem analýzy, popřípadě máte jiné dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Vezměte prosím na vědomí, že e-shop Flat Zone i digitální obsah na něm nabízený podléhá právní ochraně a je výlučným vlastnictvím prodejce. Nejste oprávněn systém e-shopu Flat Zone ani digitální obsah na něm nabízený pozměňovat, upravovat, či do něj jakkoli jinak zasahovat, nebo ho užívat v rozporu s jeho určením.

Kde najdu informace o analýzách a cenách?

V e-shopu Flat Zone jsou jednotlivé typy analýz uvedeny a popsány, jsou k nim přiloženy vzorové ukázky a je u nich uvedena cena, za kterou se poskytují, a to včetně i bez daně z přidané hodnoty (DPH). Žádné jiné daně a poplatky, které nejsou v této ceně zahrnuté, nehradíte, vyjma případných nákladů na zvolený způsob platby a dodání, o kterých budete informováni v průběhu procesu nakupování, a s výjimkou možných poplatků účtovaných vám třetími subjekty (mobilním operátorem, poskytovatelem internetového připojení, vydavatelem platební karty, bankou apod). Vyhrazujeme si právo na změnu cen analýz (akční nabídky, slevy, zvýšení ceny apod.). Dočasné ani trvalé zlevnění digitálního obsahu vám nezakládá právo na odstoupení od uzavřené smlouvy, na jejímž základě vám byl digitální obsah již dodán, ani na dorovnání případného rozdílu v ceně po slevě. Analýzy jsou sepsány v českém jazyce, pokud není u konkrétní analýzy uvedeno jinak. V případě jakýchkoli dotazů k analýzám, nebo specifickým požadavkům na jejich obsah a dodání, nás neváhejte kontaktovat.

V jaké formě mohu analýzy získat?

Analýzy dodáváme na základě uzavřené smlouvy o dodání digitálního obsahu elektronickou formou, a to ve formátu Portable Document Format (pdf). Velikost jednoho souboru s digitálním obsahem se v závislosti na zvoleném typu analýzy pohybuje v rozmezí od 1,499 do 7,999 Mb. Pro správné zobrazení analýzy je zapotřebí internetové připojení a je nutné mít nainstalovaný PDF prohlížeč, např. Adobe Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde. Soubory s digitálním obsahem prochází antivirovým testem a jsou chráněny proti zápisu i kopírování. Digitální obsah neposkytujeme na žádném z hmotných nosičů dat. Před odesláním objednávky jste povinen otestovat, zda technické vybavení (zejména hardware, software a připojení na internet), jehož prostřednictvím hodláš digitální obsah užívat, takové užívání digitálního obsahu umožňuje. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné ukázky analýz. Odesláním objednávky potvrzujete, že vaše technické vybavení umožňuje digitální obsah užívat způsobem a v kvalitě, kterou očekáváte a požadujete.

Jak se uzavírá smlouva o dodání digitálního obsahu?

Smlouvu o dodání digitálního obsahu uzavíráme prostředky komunikace na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby účtované vaším poskytovatelem internetového nebo telefonického připojení dle jeho podmínek. My sami žádné poplatky za vedení komunikace na dálku s vámi neúčtujeme. Smlouvu o dodání digitálního obsahu uzavíráme v českém jazyce. Případné další jazykové verze e-shopu Flat Zone nebo webových stránek www.flatzone.cz mají pouze informativní charakter a nejsou závazné; v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má o přednost česká verze. Smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, nebo smlouvy na dobu neurčitou, neuzavíráme. Současně dovolte, abychom vás informovali, že nemáme povinnost uzavřít smlouvu o dodání digitálního obsahu, a to zejména s osobami, které vůči nám podstatným způsobem porušily své povinnosti.

Objednávka a nákup

Jak mohu analýzu objednat?

Z nabídky e-shopu si vyberete požadovanou analýzu a kliknutím na textové pole „Koupit“ ji vložíte do nákupního košíku. Konkrétní analýza je dostupná k nákupu, pokud se u ní zobrazuje aktivní textové pole „Koupit“, na které můžete kliknout. V opačném případě je analýza momentálně nedostupná, popř. je dostupná pouze na vyžádání u prodejce. O úspěšném přidání do nákupního košíku budete informováni sdělením „Přidáno do košíku“. Váš nákupní košík se zobrazí buď kliknutím na textové pole „Zobrazit košík“, nebo na ikonu nákupního košíku, která se zobrazuje na liště obrazovky v pravém horním rohu. Jakoukoli položku můžete ze svého nákupního košíku odstranit kliknutím na textové pole „Odebrat“, která se zobrazuje u každé položky nákupního košíku, popřípadě kliknutím na textové pole „Odebrat vše“ umístěné pod položkami nákupního košíku. Naopak další analýzu můžete do nákupního košíku přidat kliknutím na textové pole „Zpět k nákupu“, který se obrazuje v levém horním rohu obrazovky nebo na liště obrazovky v levém horním rohu, po kterém budete přesměrováni zpět do nabídky v e-shopu. Pokud máte zájem o veškeré analýzy v nabídce, můžete kliknout na textové pole „Koupit vše“. Pokud jste s výběrem spokojeni, klikni na textové pole „Pokračovat v objednávce“, po kterém budete přesměrováni na další obrazovku nákupního procesu „Identifikace“. Kdykoli se však můžete vrátit zpět kliknutím na textové pole „Krok zpět“.

Musím se k nákupu registrovat?

Nakupovat můžete s registrací nebo bez registrace. Pokud jste registrovaným uživatelem a máte u nás svůj uživatelský profil, stačí v rámci nákupního procesu na obrazovce „Identifikace“ kliknout na textové pole „Přihlásit“ a zadáním e-mailu a hesla se do vašeho uživatelského profilu přihlásit. Pokud jste zapomněl/a heslo k přihlášení, klikněte na odkaz „Zapomněl/a jste heslo?“ a následujte zobrazované pokyny. Pokud ještě nejste registrovaným uživatelem, můžete se bezplatně registrovat buď kliknutím na textové pole „Přidejte se k nám“, kdy dojde k přesměrování na registrační formulář, anebo přes ikonu „Registrace“, která se zobrazuje na liště obrazovky v pravém horním rohu. Podmínky registrace a vedení uživatelských profilů naleznete zde. Jako registrovaný uživatel můžete využívat veškerých výhod uživatelského profilu včetně snazšího nakupování. Pokud jste se k nákupu přihlásili, budou automaticky vyplněny všechny vaše identifikační údaje. Pro jakoukoli změnu klikněte na aktivní prolink „upravit“, který vám umožní uložené údaje upravovat. Chcete-li pokračovat v objednávce, klikněte na textové pole „Pokračovat v objednávce“, po kterém budete přesměrováni na další obrazovku nákupního procesu „Způsob platby a dodání“. Pokud se chcete vrátit o jeden nebo více kroků zpět, klikněte na textové pole „Krok zpět“, anebo „Zpět k nákupu“.

Jak nakupovat bez registrace?

Pokud chcete nakupovat bez registrace, stačí v rámci nákupního procesu na obrazovce „Identifikace“ vyplnit veškeré údaje opatřené hvězdičkou, které jsou povinné. Povinné jsou kontaktní a fakturační údaje v rozsahu jména a příjmení, e-mailu, telefonu a adresy pro fakturaci. Na vyplněnou e-mailovou adresu vám budeme zasílat veškeré informace vztahující se k vaší objednávce a na tuto adresu vám dodáme i zakoupený digitální obsah. Pokud hodláte nakoupit na firmu, nebo máte zájem o dodání digitálního obsahu na jinou e-mailovou adresu, anebo chcete napsat poznámku k objednávce, označte příslušný rámeček dle vašeho požadavku a následně vyplňte požadované údaje. V případě nákupu na firmu se jedná o název firmy, IČO a DIČ, v případě zaslání na jinou e-mailovou adresu se jedná o adresu schránky elektronické pošty a v případě zájmu o napsání poznámky bude zobrazen prostor pro její vepsání pod „Ještě něco bychom měli vědět?“. Pro jakoukoli změnu vyplněných údajů klikněte na aktivní prolink „upravit“, který vám umožní uložené údaje upravovat. Chcete-li pokračovat v objednávce, klikněte na textové pole „Pokračovat v objednávce“, po kterém budešte přesměrováni na další obrazovku nákupního procesu „Způsob platby a dodání“. Pokud se chcete vrátit o jeden nebo více kroků zpět, klikněte na textové pole „Krok zpět“, anebo „Zpět k nákupu“

Platba a dodání

Jaké způsoby platby mohu využít?

Pokud nebude v průběhu nakupování uvedeno jinak např. z technických důvodů, nabízíme možnost on-line platby kartou, nebo dalšími platebními metodami, které umožňuje platební brána. Žádný ze způsobů těchto plateb nezpoplatňujeme; případné poplatky za transakce si však může účtovat vaše banka, což vám doporučujeme ověřit. Způsob platby vyberete v rámci nákupního procesu na obrazovce „Způsob platby a dodání“. V tomto kroku nákupního procesu můžete zadat promokód, pokud jím disponujete.

Jak získám promokód?

Promokód je několikamístný kód, který můžete získat v rámci některých našich speciálních nabídek nebo jako poděkování za věrnost či registraci na našich webových stránkách; promokód si nelze vyžádat. Pro uplatnění promokódu stačí v rámci objednávkového procesu na obrazovce „Způsob platby a dodání“ vyplnit do textového pole „Promokód“ příslušný kód a vložení potvrdit kliknutím na „Použít“. Není-li promokód zadán správně, nebo není-li platný, nebo pokud byl již uplatněn, zobrazí se sdělení „Promokód nebyl nalezen“. V opačném případě se pomokód promítne do zobrazované celkové ceny s DPH. V případě jakýkoli potíží nás kontaktujte.

Jak platit kartou on-line?

Pokud jako způsob platby zvolíte on-line platbu kartou, budete po odeslání objednávky (kliknutí na textové pole „Potvrdit a odeslat objednávku“ v posledním kroku objednávkového procesu) automaticky přesměrováni na platební bránu Go Pay, kde stačí pouze zadat 16místné číslo karty, datum vypršení platnosti karty a 3místný kód z rubu karty. Pokud je platební karta v rámci technologie 3D Secure spárována s telefonním číslem majitele karty, je třeba platbu potvrdit jednorázovým kódem, který bude formou SMS zaslán do telefonu, takže nehrozí riziko zneužití karty v případě její ztráty nebo odcizení. Informaci o platbě obdržíme krátce po zaplacení. Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit účtenku a zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pokud jste nakupovali bez registrace, požádáme vás v rámci objednávkového procesu o uvedení e-mailové adresy k nákupu, na který vám zašleme potvrzení o provedení platby spolu s daňovým dokladem (fakturou). Pokud jste nakupoval v rámci své registrace, bude vám potvrzení zasláno na e-mail vedený u vašeho uživatelského profilu; v něm naleznete i vystavený daňový doklad (fakturu).

Jaké způsoby dodání lze využít?

Analýzy dodáme dle vaší volby v rámci nákupního procesu buď na zadanou e-mailovou adresu (pokud nakupujete bez registrace) nebo do vašeho uživatelského profilu na webových stránkách www.flatzone.cz (pokud nakupuješ s registrací). S ohledem na to, že velikost datového souboru může přesáhnout maximální velikost zprávy, kterou je možné zaslat do vaší schránky elektronické pošty, doporučujeme vám využít výhod registrovaného uživatele a zvolit dodání analýzy přímo do vašeho uživatelského profilu, který si za tímto účelem můžeš založit zde. V uživatelském profilu si můžete zakoupené analýzy bez omezení prohlížet, nebo si je pro osobní potřebu stáhnout. Analýzy dodané do vašeho uživatelského profilu v něm budou archivovány po dobu 2 let od dodání. V době technického výpadku či odstávky může být digitální obsah bez nároku na kompenzaci dočasně nedostupný. Musíme Tě upozornit, že si vyhrazujeme právo zamezit přístup k digitálními obsahu uloženému ve Tvém uživatelském profilu bez nároku na kompenzaci v případě porušování Podmínek užívání internetových stránek www.flatzone.cz či jiného závadného jednání (např. pokusů o automatické či hromadné čtení digitálního obsahu, nedovoleného kopírování či pokusů o změnu digitálního obsahu, použití software k poškození uživatelského profilu nebo digitálního obsahu, založení účtu k e-mailové adrese patřící jiné osobě apod.).

Kdy mi bude analýza dodána?

Objednanou analýzu vám můžeme dodat ihned po provedení platby. Stačí, abyste v posledním kroku objednávkového procesu na stránce „Rekapitulace objednávky“ zaškrtli kliknutím políčko výslovné žádosti o dodání objednaného digitálního obsahu před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy a vzali na vědomí, že v takovém případě vám právo na odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu zanikne. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na platební bránu Go Pay a po provedení platby budete přesměrováni zpět do vašeho uživatelského profilu, kde si budete moci zakoupené analýzy prohlédnout nebo stáhnout. Pokud jste nakupovali bez registrace, bude vám digitální obsah po jeho zaplacení dodán na zadanou e-mailovou adresu. Pokud se rozhodnete, že si ponecháte lhůtu 14 dnů na odstoupení od smlouvy, bude vám zakoupený digitální obsah dodán až po marném uplynutí této lhůty a zaplacení.

Mohu objednávku před odesláním zkontrolovat?

Před odesláním objednávky vám bude umožněno na stránce „Rekapitulace objednávky“ zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které v průběhu jednotlivých kroků nákupního procesu zadáte, nebo opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, popřípadě objednávku zcela zrušit. Změnu nebo opravu údajů ať už v nákupním košíku, nebo co se týče zvoleného způsobu platby a dodání anebo identifikačních údajů můžete provést na příslušné obrazovce, na kterou se můžete vrátit kliknutím na textové pole „Krok zpět“ umístěné v levém horním rohu obrazovky. Po provedení úpravy pak opětovně klikni na „Pokračovat v objednávce“. Údaje v objednávce již zanesené zůstanou zachovány. Musíme vás upozornit, že odpovídáte za úplnost, přesnost a pravdivost uvedených údajů, které nejsme povinni ověřovat a za jejich nesoulad neodpovídáme.

Podmínky

Řídí se koupě analýz všeobecnými obchodními podmínkami?

Část obsahu smlouvy o dodání digitálního obsahu je upravena v našich Obchodních podmínkách pro nákup analýz prostřednictvím e-shopu Flat Zone, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dodání digitálního obsahu. a které jsou trvale umístěny v e-shopu. Před odesláním objednávky vám bude umožněno se s těmito obchodními podmínkami seznámit. Budete-li chtít objednávku odeslat, musíte zaškrtnout políčko souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Jeho zaškrtnutím a odesláním objednávky potvrzujete, že jste se s obchodními podmínkami seznámili a vyslovujete s jejich zněním souhlas. Bez udělení souhlasu s obchodními podmínkami není možné smlouvu o dodání digitálního obsahu uzavřít. Současně jste povinni se před odesláním objednávky seznámit s Podmínkami užívání internetových stránek www.flatzone.cz a se Zásadami ochrany soukromí, které jsou trvale dostupné v e-shopu. Odesláním objednávky výslovně potvrzujete, že jste se s nimi seznámili. Současně odesláním objednávky potvrzujete, že je vám více než 18 let a vyslovujete souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění smlouvy.

Kdy dojde k uzavření smlouvy?

Smlouva o dodání digitálního obsahu (analýzy) je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptací) objednávky, kterou vám zašleme spolu s rekapitulací smlouvy a kopií obchodních podmínek po kliknutí na textové pole „Potvrdit a odeslat objednávku“ v posledním kroku objednávkového procesu, kdy dojde k odeslání objednávky. Pokud od nás ani po několika hodinách neobdržíte potvrzení, zkontrolujte nejprve, zda se e-mail neskrývá v nevyžádané poště (tzv. spamu). Pokud ani zde potvrzení nenajdete, kontaktujte nás. Pokud jste nakupovali bez registrace, požádáme vás v rámci objednávkového procesu o uvedení e-mailové adresy k nákupu, na který vám potvrzení zašleme. Pokud jste nakupovali v rámci své registrace, bude vám potvrzení zasláno na e-mail vedený u vašeho uživatelského profilu; v něm naleznete i historii veškerých vašich objednávek. Pouze v případě, že jste nakupovali s registrací, budete mít přístup k uzavřené smlouvě o dodání digitálního obsahu, kterou pro vás budeme po dobu 2 let od uzavření smlouvy ve vašem uživatelském profilu archivovat. V opačném případě si smlouvu včetně zaslaných obchodních podmínek dobře uschovejte. My sami pro vás nebudeme smlouvu archivovat ani vám ji zpřístupňovat. Odeslaná objednávka, jejíž přijetí jsme potvrdili, je závazná. Pokud si přejete objednávku změnit či stornovat, neprodleně nás kontaktujte.

Jaká jsou má užívací práva?

Vezměte prosím na vědomí, že e-shop Flat Zone i digitální obsah na něm nabízený podléhá právní ochraně a je výlučným vlastnictvím prodejce. Nejste oprávněn systém e-shopu Flat Zone ani digitální obsah na něm nabízený zcela nebo z části pozměňovat, upravovat, doplňovat, měnit ho či do něj jakkoli jinak zasahovat, spojovat ho s jinými díly, zařazovat ho do jiných děl nebo ho užívat v rozporu s jeho určením. Od okamžiku dodání digitálního obsahu za předpokladu uhrazení jeho plné ceny jste oprávněn zpřístupněný digitální obsah neomezeně číst, nebo ho stahovat do svého zařízení či ho tisknout. Nejste oprávněn zpřístupněný digitální obsah šířit ani sdílet nebo ho jinak poskytovat či zprostředkovávat třetím osobám, a to v jakékoli formě (kopírováním digitálního obsahu, poskytnutím přístupových údajů k uživatelskému profilu, kopírováním vytištěné analýzy apod.), ať již úplatně či bezplatně. Digitální obsah je určen pouze pro vaší osobní potřebu

Reklamace a odstoupení

Mohu odstoupit od smlouvy?

Od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který vám nebyl dodán na hmotném nosiči, můžete odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po uzavření smlouvy, pokud Ti objednaný digitální obsah nebyl dodán s tvým předchozím výslovným souhlasem před uplynutím této lhůty, kterým bereš na vědomí, že v takovém případě ti právo na odstoupení od smlouvy zaniká; po dodání digitálního obsahu již od smlouvy odstoupit nemůžeš. Odstoupení nám musíte oznámit nejpozději poslední den 14denní lhůty. K oznámení o odstoupení můžete využít tento vzorový formulář a vyplněný nám jej zaslat na e-mailovou adresu info@flatzone.cz. Pokud jste od nás obdržel dárek, jste povinen nám ho vrátit úplný a nepoškozený, spolu s kompletní dokumentací v originálním obalu; náklady spojené s navrácením dárku neseme ve výši obyčejné poštovní zásilky (nikoli dobírky), pokud dárek nelze pro svoji povahu vrátit digitální formou. Dárek zabalte tak, aby při jeho přepravě zpět k nám nedošlo k jeho poškození. Pokud od smlouvy odstoupíš, vrátíme vám do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, avšak ne dříve, než nám předáš obdržený dárek nebo hodnověrně prokážete, že jste nám dárek řádně odeslali, všechny peněžní prostředky, které jsme od vás na základě uzavřené smlouvy o dodání digitálního obsahu přijali, a to stejným způsobem, jakým jsme je přijali, pokud se s vámi nedohodneme jinak; v žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Je nám líto, ale promokód, který při uzavírání smlouvy, od které odstupujete, uplatníte, pozbývá platnosti a nelze ho již dále uplatnit pro jiný nákup. Pokud jste podnikatel, můžete od uzavřené smlouvy odstoupit pouze podle obecných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 2001 an.).

Jak mohu reklamovat?

Je nám velmi líto, pokud jste nuceni uplatnit jakoukoli reklamaci a za vzniklé komplikace se vám omlouváme. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně v záruční době 24 měsíců; pokud jste podnikatel, můžete práva z odpovědnosti za vady uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od dodání digitálního obsahu. Neoznámíte-li nám vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí vám být právo z vadného plnění přiznáno. K reklamaci můžete využít naši e-mailovou adresu info@flatzone.cz nebo náš kontaktní formulář. V reklamaci uveďte číslo objednávky, nebo doložte nákup jiným prokazatelným způsobem, a co nejpřesněji popište vadu, kterou reklamujete; za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme řádnou reklamaci. O přijetí reklamace vám vystavíme potvrzení.

Jak a kdy reklamaci vyřídíte?

Pokud je vaše reklamace oprávněná a vadu digitálního obsahu lze odstranit, aniž by to bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, máte právo na její bezplatné odstranění, nebo na dodání nového digitálního obsahu bez vad. Pokud se vada týká pouze části digitálního obsahu, můžete požadovat nové dodání pouze takové části digitálního obsahu. Není-li nové dodání digitálního obsahu možné (tj. vadu nelze odstranit a digitální obsah pro ni nelze řádně užívat), můžete od smlouvy odstoupit formou jednostranného právního jednání, které nám prokazatelně adresujete. Pokud nemůžete dodaný digitální obsah řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší počet vad, máte právo na dodání nového digitálního obsahu nebo máte právo od smlouvy odstoupit. Reklamaci včetně odstranění vady dle její povahy se budeme snažit vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty můžete od smlouvy odstoupit. Pokud od smlouvy neodstoupíte, nebo neuplatníte právo na dodání nového digitálního obsahu, nebo opravu jeho vady, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu můžete požadovat i v případě, že vám nemůžeme dodat nový digitální obsah, opravu jeho vady, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Pokud potřebujete poradit s potřebnými kroky pro reklamaci, nebo vašimi právy z vadného plnění, neváhejte nás kontaktovat.

Jak mohu řešit stížnosti a spory?

Veškeré vaše otázky a přání vyřizujeme téměř vždy obratem. Snažíme se učit a naslouchat. Pokud by se přesto stalo, že nebudete spokojeni, můžete se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00; bližší informace k podávání stížností naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Pokud byste potřebovali mimosoudně pomoci s vyřešením sporu z kupní smlouvy s námi, je vám k dispozici platforma pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetových stránkách ec.europa.eu. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. Kontaktním místem podle tohoto nařízení je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, které sídlí na adrese Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, a které můžeš za tímto účelem rovněž kontaktovat; bližší informace nalezneš na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz Budeme nicméně velmi rádi, pokud se jakýkoli spor pokusíte vyřešit s námi. S případnými stížnostmi se na nás můžete obracet osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webového formuláře nebo písemně. Naše kontaktní údaje naleznete zde.

Dodržujete nějaké kodexy chování?

Pokud máte na mysli kodex chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pak vás musíme informovat, že aktuálně nejsme žádnými kodexy chování vázáni.

Jak zacházíte s mými osobními údaji?

S poskytnutými osobními údaji zacházíme v souladu s příslušnými právními předpisy a s respektem k vašemu právu na soukromí. Více informací o ochraně soukromí a zabezpečení naleznete zde.

Vyplňte správně emailovou adresu!