Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Tým Flat Zone

Vít Soural

Vít Soural, Projektový manažer

Flat Zone zvyšuje transparentnost trhu...

Vít má na starost chod projektu a koncepci produktů Flat Zone. Absolvoval magisterské studium v oboru mezinárodního real estate a plánování na UCL v Londýně a v roce 2017 stál spolu s Tomášem Linhartem a Michalem Netolickým u zrodu myšlenky projektu. Zajímá se hlavně o produktový management, business development a UX. Volný čas tráví mimo jiné tvorbou hudby v kapele The Colorblinds nebo rozvojem podnikatelské komunity Plexus.

Lukáš Gavor

Lukáš Gavor, Sales Director

Kvalitní data z trhu – (ne)fér konkurenční výhoda...

Lukáš má za sebou letitou obchodní historii v různých oborech, které měli vždy podobné rysy: digitalizace, inovace, technologie, automatizace, datová analytika…

V mládí se věnoval sportu na vyšší úrovni, proto má rád výzvy a výstupy z komfortní zóny. Dodnes mu chuť ke sportu zůstala, ale už jen jako koníček. Lukáš také velice miluje jídlo, takže pozvání na dobré jídlo nikdy neodmítne :D

Ve Flat Zone vidí velkou příležitost a výzvu, jak pomoci oboru real estate s digitalizací, transparentností a také být více „data driven“. Stará se hlavně o obchodní agendu, ale díky předchozím zkušenostem má přesah do marketingu a vývoje datové analytiky.

Tomáš Linhart

Tomáš Linhart, Hlavní IT architekt

IT architektura je svět na pomezí byznysu a technologií...

IT architekt je podle slov Tomáše oproti klasickému architektovi člověk, který navrhuje namísto budov software nebo jiná technická řešení.

Proces u takového návrhu vypadá následovně: ověření, tvorba funkčního prototypu, realizace a uvádění do provozu. Pro udržení a rozvoj je, podle Tomáše, potřeba analýze a návrhu věnovat adekvátní pozornost, jelikož šetří čas i peníze a je potřeba na tuto fázi nahlížet jako na investici.

IT architektura je svět na pomezí byznysu a technologií s velkým prostorem pro kreativitu a inovace. Je to také jedna z věcí, které si Tomáš na své práci cení, spolu s možností předávat získané zkušenosti a znalosti.

Tomáš Bartek

Tomáš Bartek, IT architekt

Slepými uličkami až k dobrému řešení...

Náplní práce IT architekta, dle slov Tomáše je budovat informační systém jako celek. Jeho cílem je, aby jednotlivé části systému byly funkční a splňovali určité business požadavky. Důležité je, aby do sebe jednotlivé části zapadali a aby byl systém co možná nejjednodušší.

IT architektura se dá popsat jako takový “hlavní plán“ který určuje možnosti dílčích částí celku. Zkrátka je to ta část, která není vidět, ale při tom se stará o všechno – shání data o nemovitostech, ukládá je, analyzuje a poskytuje dál.

Na své práci si Tomáš cení především kreativity, s kterou může systém vytvářet. Nepříjemné je pro něj poté ta část čekání, než se projde slepými uličkami k dobrému řešení.

Jiří Eckstein

Jiří Eckstein, Data analytik

Kreativita a technologie k získaní dat s praktickou hodnotou...

Jirka je datový analytik. To znamená, že většinu času tráví s daty. Jeho cílem je získat data s praktickou hodnotou (např. cena bytu, úroková sazba hypotéky apod.). Poté co data získá je na řadě očištění dat a přetváření do smysluplné podoby, z které lze něco snáz odvodit. Nejtěžším úkolem se poté stává pochopení samotných dat a jejich vnitřní souvislost. Výsledkem takové práce s daty může mít podobu jednoduchého postřehu např.: “Ceny nemovitostí rostou rychleji než minulý kvartál“.

Na své práci si Jirka cení kreativity a množství technologií, s kterými má možnost pracovat.

Václav Kalous

Václav Kalous, Data analytik

Víc dat víc ví...

Vaška do Flat Zone přivedl zájem o datovou analytiku a také o urbanismus a městské plánování. Kromě práce ve Flat Zone momentálně dokončuje magisterské studium na IES FSV UK, kde získává další zkušenosti s analýzou dat. Svůj univerzitní výzkum věnuje rozdílům mezi nabídkovými a realizovanými cenami nemovitostí, což je doposud málo prozkoumané téma, které může odhalit nové aspekty trhu s realitami.

Ve Flat Zone má na starosti zejména vyhledávání nových developerských projektů a sběr dat z jejich ceníků.

Jaroslav Kvasnica

Jaroslav Kvasnica, Frontend developer

Kódování s důrazem na uživatele...

Jaroslav vystudoval Informační studia a knihovnictví v Brně a Studium nových medií na Univerzitě Karlově. Dříve vedl tým zodpovědný za chod webového archivu Národní knihovny ČR, který má za úkol archivaci celého českého webu. Zde získal zkušenosti s webovými technologiemi.

Jeho práce zahrnuje přetváření návrhů do interaktivních uživatelských rozhraní, která nejen odpovídají vizuálním standardům, ale také zajišťují hladký uživatelský zážitek.

Nikola Čemusová

Nikola Čemusová, Data engineer

Základem všeho jsou data...

Nikola dokončila inženýrské studium na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického, kde získala potřebné základy pro práci v IT oblasti. Vždy měla blízko k datům a databázím. Na své práci oceňuje možnost učit se novým věcem a technologiím od kolegů.

Ve Flat Zone se jako data enginner stará o získávání dat, jejich validaci a kontrolu kvality.

Tomáš Poledníček

Tomáš Poledníček, Data engineer

Věci se dějí v souvislostech...

Právě dokončuje magisterské stadium na Fakultě jaderné a fyzikálně Inženýrské ČVUT v Praze. Studuje jadernou a částicovou fyziku se zaměřením na teorii a fenomenologii. Svůj univerzitní a vědecký výzkum věnuje hydrodynamickému modelování. Protože je Tomáš zvídavý a rád dává věci do souvislostí, přidal se k Flat Zone, kde chce získat i nové zkušenosti a vědomosti než jen ty z oblasti fyziky.

Ve Flat Zone má na starosti sběr dat z ceníků, kontrolu dat a kontrolu kvality.

Daniel Riley

Daniel Riley, Data engineer

Bez péče jsou data jen neuspořádané útržky informací...

Daniel studuje obor Umělá Inteligence na FIT ČVUT a momentálně dokončuje bakalářské studium. Jeho náplní práce je především akvizice dat, kde se stará o získání dat z celého Česka a Slovenska, validace a kontrola kvality dat, kde jde o to, aby analýzy byly co nejpřesnější a aby se s daty co nejsnadněji pracovalo.

Ve Flat Zone pracuje, protože se zde může věnovat práci ve svém oboru a nabrat mnoho zkušeností.

Radek Sedláček

Radek Sedláček, Backend Developer

Zvyšujeme efektivitu díky interním aplikacím...

Radek je ve Flat Zone zodpovědný za vývoj a správu interních aplikací, které zvyšují produktivitu a umožňují pracovat efektivněji. Cílem je zajistit, aby zaměstnanci měli nástroje, které potřebují k úspěchu a dosahování nejlepších možných výsledků. Na práci Radka baví především využívání nových technologií, kreativita a spolupráce se skvělým týmem kolegů.

Ve Flat Zone má na starosti vývoj a správu interních aplikací.

Chcete pracovat po našem boku?

Máte-li zájem se s námi potkat a přesvědčit se, že jste přesně osoba, která k nám patří, neváhejte nás kontaktovat.

Vyplňte správně emailovou adresu!