Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Ceník analýz

Produkt analýz je rozdělen do několika úrovní. Základním rozdělením je geografická působnost. Napříč celou Prahou jsou ceny stejné, žádná městská část proto není nijak zvýhodněna.

Jednotlivé výstupy městských částí je možné zakoupit jako celek nebo i odděleně. Jedním z členění je kvalitativní analýza lokality a analýza zaměřena čistě na trh nemovitostí. Kvalitativní analýzu navíc můžete zakoupit odděleně a to na dvě části: Analýza prostředí a analýza obyvatelstva.

Všechny vzory jsou k dispozici na níže uvedených odkazech.


Praha 1 - Praha 22 (aktuální čtvrtletí)

Obsahová část analýzy

Odkaz na více informací

Vzorová podoba dokumentu

Cena vč. DPH

Analýza lokality - Prostředí

Více

Vzor

150 Kč

Analýza lokality - Obyvatelstvo

Více

Vzor

170 Kč

Analýza lokality CELEK

Více

Vzor

300 Kč

Analýza trhu nemovitostí

Více

Vzor

300 Kč

Celková analýza

Více

Vzor

500 Kč

Analýza lokality - Prostředí

Popis

Tato část se zaměřuje především na kvalitativní zhodnocení pražské městské části z pohledu vybavenosti a předpokladů vyváženého života v městském prostředí.

Pro koho je určena?

Informace v této části analýzy ocení téměř každý bez ohledu na jeho potřebu. Ocení ji pravděpodobně lidé pro soukromé účely, tak i profesionálové v oboru. Doporučujeme například pro:

 • Fyzické osoby vyhledávající vhodnou lokalitu pro koupi nového bytu.
 • Studenti vypracovávající komplexnější práce, které vyžadují koncepční hodnocení lokality.
 • Odborná veřejnost, jako jsou například znalci, úředníci, realitní a hypoteční makléři, notáři, advokáti a další, kteří ke své pracovní činnosti vyžadují objektivní kvalitativní hodnocení lokality.
 • Investoři (drobní, institucionální či developeři), kteří pro svá investiční rozhodnutí potřebují detailní podklady týkající se kvality lokality.
 • Finanční instituce.

Obsah

Úvod obsahuje zrychlený přehled, který má sloužit k rychlé orientaci v silných a slabých stránkách vybrané oblasti. Nejde zde o přesná čísla, ale spíše o shrnující hodnocení.

Dále zde naleznete tyto rozpracovanější části vybavenosti:

 • Vybavenost lokality
  • Doprava - dopravní dostupnost (dojezdové časy)
  • Prostředí - hluk, znečištění, zeleň
  • Možnosti vzdělávání
  • Dostupnost zdravotnictví
  • Služby - restaurační podniky, místa uctívání, sport, kultura a ostatní, obchody a další tipy

Vzor analýzy ke stažení

Mám zájem o výběr lokality

Analýza lokality - Obyvatelstvo

Popis

Kapitola obyvatelstva se snaží přinést relevantní údaje o lokalitě z demografického hlediska.

Pro koho je určena?

Pro bydlení a život samotný je důležitá socializace a je nezbytné vědět, kdo se pohybuje v okolí tvého bytu. Stejně tak se každý profesionál zajímá, jaká cílová skupina je v oblasti, se kterou potřebuje komunikovat. Doporučujeme například pro:

 • Fyzické osoby, které zajímá, kdo jsou jejich sousedé.
 • Studenti vypracovávající komplexnější práce, které vyžadují koncepční hodnocení lokality.
 • Odborná veřejnost jako jsou například znalci, úředníci, realitní a hypoteční makléři, notáři, advokáti a další, kteří ke své pracovní činnosti potřebují znát demografické parametry svých zákazníků či partnerů.
 • Investoři (drobní, institucionální či developeři), kteří chtějí znát své cílové skupiny.

Obsah

V kapitole naleznete kromě přehledně uspořádaných základních parametrů také tyto části:

 • Přírůstek a úbytek obyvatelstva
 • Demografické parametry - zastoupení pohlaví, věkové kategorie, národnosti, státní příslušnosti, dosažená vzdělání, nezaměstnanost, vyznání
 • Ekonomická aktivita
 • Politické preference
 • Kriminalita

Vzor analýzy ke stažení

Mám zájem o výběr lokality

Analýza trhu nemovitostí

Popis

Kapitola se soustředí na podrobný popis vývoje stavu trhu nemovitostí v jeho třech segmentech:

 • Primární trh - Novostavby, resp. nové byty v developerských projektech.
 • Sekundární trh - Prodej bytů, resp. vývoj nabídkové strany trhu a jeho parametry. Naleznete zde především charakteristiku nabídky sekundárních prodejů bytů.
 • Sekundární trh - Nájmy, resp. vývoj nabídkové strany trhu a jeho parametry.

Obsah kapitoly je mnohem více exaktní, než předchozí analýzy a naleznete zde množství tabulek s daty, ale také grafy s trendovými křivkami z hlediska výše uvedených segmentů trhu. Obah je zde rozdělen do dvou základních subkapitol: Historický vývoj a aktuální stav.

Pro koho je určena?

Pro všechny, kteří mají zájem znát nabídkový vývoj v přesných datech - absolutní či relativní charaktertiky počtu nabízených bytů, jejich výměry, ceny a vývoj.

 • Fyzické osoby, které si chtějí ověřit zda cena nakupované či prodávané nemovitosti je adekvátní nebo odváděný nájem není vyšší než ostatní nájmy v lokalitě.
 • Odborná veřejnost jako jsou například znalci, úředníci, realitní a hypoteční makléři, notáři, advokáti a další, kteří ke své pracovní činnosti potřebují znát úroveň cen v dané lokalitě.
 • Investoři (drobní, institucionální či developeři), jež mají zájem na základě podobných cen zpracovávat své investiční záměry, kalkulace nebo prognózy.
 • Finanční instituce.

Obsah

 • Historie trhu
  • Novostavby
  • Nájmy
  • Secondhandový prodej
 • Aktuální stav
  • Novostavby
  • Nájmy
  • Secondhandový prodej

Vzor analýzy ke stažení

Mám zájem o výběr lokality
Vyplňte správně emailovou adresu!