Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Nemovitosti s věcným břemenem

flatzone.cz, 24. ledna 2024 (13:08)

Co je to věcné břemeno? Jak zjistit, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem? Jaké vzniká a jaké jsou nejčastější druhy? Má vliv na cenu nemovitosti? A lze se věcného břemene zbavit?

Věcné břemeno omezuje majitele nemovitosti v určitých úkonech ve prospěch druhé osoby. Vlastník tak musí něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Nejtypičtějším příkladem je břemeno cesty, kdy majitel pozemku musí strpět přejíždění přes svůj pozemek.

Jak zjistit, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem? Zjistíte na Flat Zone.

Jak zjistit, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem?

Zda je nemovitost zatížena věcným břemenem je zaznamenáno v listu vlastnictví v katastru nemovitostí, konkrétně v části C nebo B1. Věcná břemena v části B1 jsou zřízena ve prospěch nemovitosti, takže vám na jeho základě vzniká nějaké oprávnění, zatímco věcná břemena uvedená v části C nemovitost něčím zatěžují.

 

Povinnosti vyplývající z věcného břemene

 • Povinnost něco strpět - např. strpět osoby, které mají právo v dané nemovitosti bydlet.
 • Povinnost zdržet se něčeho - např. nemožnost zastavět pozemek.
 • Povinnost v něčem konat - např. udržovat v zimě chodníky.
 

Nejčastější druhy věcných břemen

 • Služebnost inženýrské sítě - toto břemeno vlastníka nemovitosti většinou příliš neomezuje ani neobtěžuje. Nejčastěji vyplývá z toho, že přes pozemek vede energetická, vodovodní nebo kanalizační síť. Povinností majitele pozemku bývá umožnit pracovníkům přístup na pozemek, příp. nemožnost stavby na ochranném pásmu. Negativem je, že tohoto břemena se nejspíš nikdy nezbavíte.
 • Služebnost cesty - na základě tohoto břemene musíte umožnit průjezd druhé osobě přes váš pozemek. Typicky jde o souseda, který nemá jiný přístup k veřejné síti, než právě přes váš pozemek.
 • Služebnost bytu - tato služebnost vzniká nejčastěji v rámci dědictví, kdy rodiče darují dětem nemovitost s podmínkou, že v nemovitosti mohou dožít. Toto břemeno zaniká úmrtím darujícího.

Jak vzniká věcné břemeno? Zjistíte na Flat Zone.

Jak vzniká věcné břemeno?

Věcné břemeno může vzniknout následujícími způsoby:

 • písemnou smlouvou (např. pokud rodiče svěří nemovitost dětem pod podmínkou, že tam budou bydlet)
 • závětí
 • schválenou dohodou dědiců
 • rozhodnutím soudu
 • ze zákona
 

Má věcné břemeno vliv na cenu nemovitosti?

Věcné břemeno zpravidla snižuje cenu dané nemovitosti. Prodávající má povinnost informovat předem o přítomnosti věcného břemene. Jestliže tuto skutečnost zamlčel , lze to považovat za tzv. vadu nemovitosti, díky čemuž můžete od smlouvy odstoupit

 

Zánik věcného břemene

Věcné břemeno může ve speciálních případech i zaniknout:

 • ze zákona (např. úmrtím)
 • rozhodnutím soudu
 • fúzí (tzv., že se osoba oprávněná z věcného břemene stane majitelem dané nemovitosti)
 • uplynutí určité doby, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno
 • splnění odkládací podmínky
 • předkupní právo, které se nevztahuje na věcná břemena zřízená ze zákona

Nákup nemovitosti s věcným břemenem je třeba dobře promyslet. Zatímco některá břemena pro vás mohou být dobře přijatelná, a navíc snižují cenu nemovitosti, jiná by mohla výrazně ovlivnit váš budoucí život.

Nejlevnější novostavby v České republice na Flat Zone

O Flat Zone

Flat Zone je český realitní agregátor, který sbírá všechny nabídky bydlení od developerů a pečlivě vybírá ty nejlepší přímo pro vás. Na jednom místě poskytujeme přehledné informace, které vám umožní sledovat aktuální nabídky realit ve vašem okolí a vývoj cen nemovitostí. Prozkoumejte novostavby na prodej v Brně , domy na prodej ve Středočeském kraji nebo byty na prodej v Liberci .

Chcete si pojistit, že vám nikdo nevyfoukne vaši vysněnou nemovitost? Podepište rezervační smlouvu, a jste jen krůček od vlastnění. Více o rezervační smlouvě v našem novém článku.

Rezervační smlouva ke koupi nemovitosti

Populární lokality

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!