Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Online
rezervace

Blog

Datová
platforma

Kupní smlouva na prodej bytu. Jak by měla správně vypadat?

flatzone.cz, 10. července 2024 (14:57)

Co by měla obsahovat ideální kupní smlouva na prodej bytu? Stačí vzor nebo raději si nechat vyhotovit smlouvu na míru? Poradíme Vám.

Kupní smlouva na prodej bytu. Jak by měla správně vypadat? Flat Zone, váš realitní vyhledávač.

Kupní smlouva na prodej bytu je zásadním právním dokumentem při převodu vlastnictví nemovitosti. Aby byla smlouva právně závazná a chránila zájmy obou stran, měla by obsahovat několik klíčových náležitostí a splňovat určité formální požadavky.

 

Klíčové náležitosti kupní smlouvy

  1. Identifikační údaje stran: Kupní smlouva musí obsahovat přesné identifikační údaje prodávajícího i kupujícího. Patří sem jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa trvalého bydliště. V případě právnických osob je třeba uvést název, IČO a sídlo společnosti.
  2. Popis nemovitosti: Je nutné přesně specifikovat bytovou jednotku, která je předmětem prodeje. Tento popis by měl zahrnovat údaje o katastrálním území, číslo jednotky, podlahovou plochu bytu, popis společných částí domu, spoluvlastnický podíl na pozemku, na kterém se nachází budova, ve které je převáděný byt a případně i číslo listu vlastnictví.
  3. Kupní cena: Kupní smlouva musí jasně uvádět dohodnutou kupní cenu bytu a způsob její úhrady. Může se jednat o jednorázovou platbu, splátkový kalendář nebo kombinaci obou. V případě hypotéky je nutné uvést detaily o úvěru a zajištění platby.
  4. Podmínky převodu vlastnictví: Smlouva by měla stanovit, kdy a za jakých podmínek dojde k převodu vlastnictví bytu na kupujícího. Typicky se jedná o moment úhrady celé kupní ceny.
  5. Odstoupení od kupní smlouvy: Podmínky odstoupení od kupní smlouvy bytu jsou důležitým prvkem, který chrání obě strany. Je nutné uvést situace, za kterých je možné od smlouvy odstoupit, a případné sankce či vrácení záloh.
  6. Další ujednání: Může se jednat o detaily ohledně předání bytu, stavu nemovitosti při předání, údržby a oprav, nebo o dohodnutých opravách před převodem vlastnictví.
 

Vzorové kupní smlouvy

Existuje mnoho vzorů kupních smluv, které lze nalézt online. Tyto obecné smlouvy jsou často plné chyb nebo jsou neaktuální. Navíc neodpovídají individuálním potřebám smluvních stran. Proto je vždy dobré nechat si smlouvu vypracovat individuálně od právníka či notáře. Cena za sepsání kupní smlouvy se může lišit v závislosti na složitosti případu. 

Velké rozdíly v podobě kupních smluv jsou např. v případě kupní smlouvy na družstevní byt, kdy je byt vlastněn bytovým družstvem a na nového vlastníka se nepřevádí nemovitost sama o sobě, ale jen členský podíl. V kupní smlouvě na byt s hypotékou zase musí být ustanovení o financování koupě bytu hypotékou a potřebných úkonech souvisejících s úvěrem.

 

Plná moc na podpis kupní smlouvy

V případě, že některá ze stran nemůže být při podpisu smlouvy přítomna, je možné udělit plnou moc na podpis kupní smlouvy na byt. Plná moc musí být písemná a vždy se vyžaduje úřední ověření podpisu zmocnitele.

 

O Flat Zone

Flat Zone je česká realitní platforma, která shromažďuje nabídky bydlení od různých developerů a pečlivě vybírá ty nejkvalitnější pro vás. Na jednom místě poskytuje přehledné informace, což vám umožní snadno sledovat aktuální nabídky nemovitostí ve vašem okolí a monitorovat vývoj cen. Objevte populární lokality a zobrazte si prodej bytů Pardubice , Plzeň či Nymburk .

Přečtěte si také náš článek o rezervační smlouvě ke koupi nemovitosti.

Chcete si pojistit, že vám nikdo nevyfoukne vaši vysněnou nemovitost? Podepište rezervační smlouvu, a jste jen krůček od vlastnění.

Populární lokality

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!