Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

#17 Sekundární trh s byty je čtyřikrát větší než primární

1. června 2018 (00:00)

V nabídkách sekundárních zdrojů (realitní servery) bylo na konci prvního čtvrtletí 2018 více než 15 500 bytů. Nabídka sekundárního trhu je v Praze téměř 4x větší než trhu primárního.

Přehled aktuální stavu nabídky sekundárního trhu v Praze v 1Q 2018

Tlak na trhu s novými byty, který trpí nízkou nabídkou, se už několik čtvrtletí po sobě projevuje rovněž na secondhandovém trhu. Počet nabízených bytů se zde totiž ve druhém čtvrtletí snížil na historicky nejnižší úroveň. Bereme samozřejmě v potaz období, po které se analýzy secondhandového trhu ze strany společnosti Trigema realizují, tedy od druhého kvartálu 2016.

Současně s tím však průměrná nabídková cena takových bytů roste. V posledním čtvrtletí již dosáhla úrovně 82 860 korun na m2. Meziročně se tak zvýšila o téměř 10 procent. Tempo tohoto růstu není tak dramatické, jak tomu je v případě nových bytů, což je do značné míry dáno především tím, že na secondhandovém trhu je nabídka o mnoho širší a není proto tak výrazný tlak na cenu.

Nejvíce secondhandových bytů se v průběhu druhého čtvrtletí nabízelo ve čtvrté, deváté, osmé, páté a desáté městské části. Celkový podíl těchto čtvrtí na nabídce přesáhnul 70 procent. V ostatních oblastech Prahy byla nabídka o hodně menší. V centru města to bylo například vždy jen něco více než 3 procenta.

Lze zároveň konstatovat, že se tento poměr v rámci jednotlivých čtvrtletí mění jen minimálně. To je pravděpodobně dáno celkovou charakteristikou bytového fondu v jednotlivých oblastech města. Z pohledu nabídky starších bytů tedy převažují spíše jednotky, které jsou součástí větších sídlištních celků. Naopak nabídka bytů situovaných ve starší zástavbě je menší.

Nejdražší byty zůstávají v centru Prahy. Tam se jejich cena čtvtletně zvedla o více než 3 procenta na necelých 150 000 korun za m2. To je pro srovnání více než dvakrát větší cena, než za jakou se tyto byty prodávají v Praze 4, tedy městské části s nejsilnější nabídkou.

Průměrná výměra secondhandového bytu, který se na trhu nabízí, činí 70 m2. To je o 4 m2 méně, než je tomu u bytů nových, jak dokládají data ze druhého čtvrtletí.

Vyžadujete detailnější analýzy?

Potřebujete pro svá rozhodnutí pokročilejší informace a poptáváte kromě globálních čísel také detailnější data zaměřená na užší výběr pražských lokalit? Vyzkoušejte naší aplikaci Analýzy trhu, kde máte příležitost zakoupit jednu z detailních analýz vypracovaných pro jednotlivé městské obvody.

Vyplňte správně emailovou adresu!