Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Za jakých podmínek může pronajímatel vstupovat do bytu?

Hypoindex.cz, 22. ledna 2021 (12:56)

Na jedné straně stojí zájem pronajímatele na ochraně vlastního majetku, na druhé straně je ústavně zaručené právo nájemce na ochranu jeho obydlí. Jaké jsou podmínky pro vstup pronajímatele do bytu? A může pronajímatel přijít třeba na přepadovou kontrolu?

Už Listina základních práv a svobod zakotvuje zákaz vstupovat do obydlí bez souhlasu člověka, který v něm bydlí. Občanský zákoník pak stanoví pravidlo, podle kterého nájemce v nezbytném rozsahu umožní prohlídku bytu pronajímateli, pokud mu tuto prohlídku oznámí pronajímatel dostatečně dopředu. Přiměřenost doby bude posuzována v každém případě individuálně, proto odborníci doporučují tuto dobu zakotvit do nájemní smlouvy.

Ani tak však nemůže pronajímatel chodit na obhlídky svévolně nebo příliš často. Byt mu je nájemce povinen zpřístupnit tehdy, je-li to účelné, konkrétně pro kontrolu, zda je byt užíván v souladu s nájemní smlouvou, anebo provedení potřebné opravy či údržby. Pokud pronajímatel způsobí nájemci obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má potom nájemce právo na slevu z nájemného.


více čtěte na: www.hypoindex.cz

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!