Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
analýzy

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Vláda schválila záměr zákona o vyvlastnění, má zrychlit přípravu staveb

Skypaper.cz, 21. července 2021 (16:00)

Vláda schválila návrh věcného záměru zákona o vyvlastnění, jehož cílem je zrychlení přípravy staveb zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb.

Věcný záměr také řeší změny a instituty, které upravuje občanský zákoník, například právo stavby jakožto věcné právo, protože stávající zákon o vyvlastnění tuto úpravu občanského zákoníku ještě nezohlednil. Věcný záměr dále řeší otázky střetu vyvlastňovacího a exekučního či insolvenčního řízení. Vyvlastňovacím úřadem bude krajský stavební úřad, odvolacím orgánem bude specializovaný a odvolací stavební úřad.

Zákon má zajistit zkrácení délky vyvlastňovacího řízení na zhruba 90 dnů tím, že stanoví lhůty pro veškeré úkony vyvlastňovacího úřadu, i účastníků řízení. Jedná se o doložení znaleckého posudku vyvlastňovaným do 30 dnů od uvědomění o zahájení řízení, uvědomění o zahájení řízení nejméně 30 dnů přede dnem konání ústního jednání a stanovení 30 denní lhůty soudu pro projednání žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění. Nyní lhůty nejsou.

Záměr také počítá s uplatněním koncentrační zásady v rámci řízení, kdy veškeré připomínky lze uplatnit nejpozději při ústním jednání a souběhem vyvlastňovacího a případných dalších jiných vedených řízení (např. exekučního, insolvenčního, veřejných dražeb). Řízení by běžela souběžně, což urychlí výsledný proces majetkoprávních příprav staveb.

Návrh věcného záměru prošel legislativním procesem. V rámci meziresortního připomínkového řízení byly vypořádány veškeré došlé připomínky. „Nyní zahájíme práce na paragrafovém znění návrhu nového zákona o vyvlastnění,“ uvádí MMR.

více čtěte na: www.skypaper.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!