Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
analýzy

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Robotizace českého stavebnictví má velký potenciál

Hypoindex.cz, 17. srpna 2021 (12:10)

Využívání robotů u stavby lze v Česku zatím pozorovat jen ve velmi malém množství případů. K rozšíření robotizace u staveb může podle odborníků výrazně pomoci až plná digitalizace tohoto sektoru. Dalšími aktuálními překážkami jsou i nedostatek pracovníků schopných pracovat s roboty, konvenční povaha stávajících výrobních technologií či nižší zisky stavebních firem, které omezují možné investice do technologií i lidských zdrojů.

Využití robotů na českých stavbách je zatím velmi sporadické. Podle odborníků však skýtá do budoucna obrovský potenciál. Důvodem je zejména nízký růst efektivity ve stavebnictví a vysoké množství vážných nehod.

Aktuálně již existují oblasti stavebnictví, kde se moderní technologie využívají ve větší míře. Zmíněná robotizace je v daleko větší míře rozvinutá u výroby, kde je možné přejímat technologie Průmyslu 4.0. Jedná se například o výrobu komponent pro dřevěné a ocelové nosné konstrukce, betonových prefabrikátů, vázání výztuže nebo výrobu prosklených fasád. Podle odborníků lze v budoucnu očekávat, že se velká část pozemních staveb přesune do výrobních hal.

Výrazně modernizované jsou také možnosti práce s informacemi o nemovitostech, například pozemcích pro stavbu. „Celý proces je v našem případě již prakticky kompletně digitalizovaný a zjištění informací o nemovitosti je velmi rychlé. Způsob obstarání informací o konkrétní nemovitosti včetně dat z katastru, podkladů z územního plánu, vyjádření k existenci inženýrských sítí a dalších datových podkladů je zároveň značně komfortní. Oproti minulosti je vše možné vyřešit v řádu minut. Architektům, projektantům či odhadcům významně šetří čas. Naši službu vnímáme jako jeden z předstupňů Stavebnictví 4.0, který může v budoucnu celý stavební proces i projektovou přípravu zefektivnit,“ řekl Tomáš Petrů, spoluzakladatel online služby komplexního prověřování nemovitostí Nemoreport.cz.

Právě digitalizace je podle odborníků klíčovým předstupněm toho, aby ve stavebním sektoru došlo k rozvoji využívání robotů. „Plná robotizace ve stavebnictví je nevyhnutelná. Nebude to ale hned, musí nejdříve dojít k úplné digitalizaci ve stavebnictví, kde hraje velmi důležitou úlohu BIM koncepce, tedy informační modelování budov. Umělá inteligence v podobě například generativního designu již zasahuje do návrhů stavebních projektů, kde architekt či projektant dostane na základě vstupních podmínek během chvíle na výběr několik možných variant, což by nikdy nebylo v lidských silách,“ řekl Martin Slanec.

Jádrem zmíněného informačního modelování budov (BIM) bývá u staveb jejich virtuální model, jenž umožňuje její detailní vizualizaci od prvního návrhu architekta až po kompletní projekt. Podle odborníků má přitom právě BIM výrazný přesah i mimo samotné stavebnictví, zejména v podobě technologie takzvaných digitálních dvojčat. „Jedná se o věrohodnou digitální repliku fyzického objektu stavby, ale i třeba celé lokality či města, například Prahy. Na základě simulací či analýz ze sběru dat by bylo možné včas odhalit mnoho potenciálních rizik nebo problémů. Tímto způsobem lze například optimalizovat dopravní infrastrukturu či posuzovat další rozvoj města,“ uvedl Martin Slanec.

Podobně se v tomto směru vyjádřil i generální ředitel společnosti Enbra Karel Vlach. „Plná digitalizace ve stavebnictví by měla znamenat přelom i z hlediska návrhu energetické koncepce budov či vyšších celků. Propojení digitálního dvojčete s daty získanými online z reálné budovy umožní prakticky jedním kliknutím zjistit, jaké zdroje energie daná budova využívá nebo jak vysoká je její momentální spotřeba jednotlivých energií. Díky plošnému využití BIM bude také jasné, co se systémy budovy udělají různé změny v provozu budovy či změny počasí a bude možno tedy optimalizovat využití zdrojů tepla, chladu či elektřiny.

V návaznosti na jednotlivé budovy bude možno využít tato data ve větším celku. „Například se využijí pro návrh energetické sítě v celé městské části a k dimenzaci potřebných zdrojů. Pokud dnes energeticky optimalizujeme starší budovu, musíme často vycházet ze starých dokumentací a vše si zanášet do digitálního prostředí. Moderní technologie by ale měly tento proces v budoucnu výrazně ulehčit,“ uvedl Vlach. Přínosem bude také zjednodušení a servisu, kdy identifikace závady a prvku může proběhnout na digitálním dvojčeti a servisní tým vyjede na místo již vybaven potřebnou technikou a náhradními díly.

Tato forma digitalizace stavebnictví by přitom měla pomoci nejen u rekonstrukce či změn staveb. „Kompletní informace o stavbě se v neposlední řadě využijí i jako podklad pro případnou likvidaci. V takovém případě lze průběžně aktualizovanou dokumentaci využít pro bourací práce. Díky ní bude k dispozici například i kompletní soupis všech materiálů pro následné naložení s odpadem,“ řekla Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Zavádění digitalizace jako předstupně využívání robotů ve stavebnictví je v českém prostředí postupné. Jedním z důvodů, proč není celý proces rychlejší, je podle odborníků také nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve stavebním sektoru, kteří by pokročilé technologie ovládali. „Větší robotizaci však zatím stojí v cestě i řada jiných překážek. Prvotní je nízký zisk firem, omezující možné investice do technologií a lidí. Dále je to konvenční povaha stávajících výrobních technologií a konstrukcí, nekompatibilní s využitím robotů,“ uzavřel Michal Kovářík.

více čtěte na: www.hypoindex.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!