Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Digitální stavební řízení má být v roce 2023, MMR vyhlásilo zakázky za 960 mil. Kč

Skypaper.cz, 4. listopadu 2021 (08:00)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři veřejné zakázky za 962 milionů korun, které formou soutěžního dialogu určí dodavatele kritických složek digitalizace stavebního řízení. Dodavatele bude možné vybrat nejen na základě nabídkové ceny, ale také podle kvality nabízených služeb a rychlosti dodání.

MMR nyní spustilo proces výběru dodavatelů nejdůležitějších komponent systému, a to Portálu stavebníka a integrační platformy, Informačního systému evidence elektronických dokumentací a Informačního systému evidence stavebních postupů. Digitalizace stavebního řízení má začít naplno fungovat v polovině roku 2023, podle některých odborníků to však nelze stihnout.

„K nám se dostávají zprávy o nutnosti odložit digitalizaci stavebního řízení o jeden rok kvůli přípravě softwarového řešení. Před spuštěním ostrého provozu systému je nutné jej bezpečně odzkoušet. A to se v polovině roku 2023 podle odborníků stihnout nemůže. Odkladem účinnosti docílíme hladkého náběhu nové úpravy stavebního zákona tak, aby neznamenala ohrožení stavební činnosti v ČR,“ říká Jan Jakob, zástupce TOP 09.

Zakázka na dodavatele Portálu stavebníka a integrační platformy za předpokládaných 295 milionů Kč obsahuje několik vzájemně propojených systémů. Nejvýraznější z nich je Portál stavebníka, který se stane vstupní branou do digitalizovaného stavebního řízení. Uživatelé zde najdou řadu funkcí, které jim pomohou při vytváření jednotlivých podání a získávání informací o probíhajícím stavebním řízení. Součástí bude také rozhraní pro jednoduché získávání stanovisek od správců technické infrastruktury. V rámci této zakázky bude též vybrán dodavatel informačního systému identifikačního čísla stavby, který zajistí, aby každý stavební objekt získal svůj identifikátor. Bude třeba vytvořit tzv. Integrační platformu, tedy „ústřednu”, přes kterou budou všechny systémy mezi sebou komunikovat.

Druhá veřejná zakázka za 394 milionů Kč určí dodavatele Informačního systému evidence elektronických dokumentací. V rámci digitalizovaného řízení bude možné pracovat s elektronickou podobou projektové dokumentace. Tu bude možné ukládat v počítačových formátech a informační systém zajistí bezpečné a dlouhodobé uložení a zpřístupnění oprávněným osobám, ať už jde o stavebníka, stavební úřad, účastníky řízení nebo orgány, které se ke stavebnímu záměru budou vyjadřovat.

Třetí vyhlášená zakázka za 273 milionů poptává dodavatele Informačního systému evidence stavebních postupů. V tomto systému budou ukládány všechny ostatní dokumenty ke stavebnímu záměru, ať už jde o vyjádření, stanoviska nebo rozhodnutí. Informační systém bude rovněž evidovat řadu dalších údajů o řízení a stavebníci získají informace o stavu řízení, přístup k rozhodnutím stavebního úřadu a prostor pro ukládání dokumentů ve fázi přípravy stavebního záměru.


foto: Shutterstock
více čtěte na: www.skypaper.cz

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!