Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Průzkum: Digitalizace stavebnictví může zvýšit produktivitu práce a ušetřit

www.skypaper.cz, 14. července 2022 (10:08)

Elektronický stavební deník využívá pouze 28 % dotázaných stavebních společností. Využití digitálních řešení přitom může vést ke snížení nákladů a zvýšit produktivitu práce. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 CEEC Research.

Stavbyvedoucí jsou většinou zvyklí na „zaběhlý“ proces a na jiné zapisování do stavebních deníků. Jakékoli novoty pro ně mohou představovat počáteční bariéru, a tedy jim dočasně přidělat více práce. Pouze 15 % stavebních společností tak uvádí, že jim elektronický stavební deník práci ušetřil. Na druhou stranu 70 % dotázaných uvádí jeho největší přínos ve zvýšení transparentnosti a čitelnosti autorů i záznamů. Dalších 59 % si chválí také zvýšený a zjednodušený přístup k informacím a zrychlenou komunikaci.

Čtyři pětiny dotázaných uvádí, že jim digitální řešení pomáhají náklady šetřit. „Digitalizujeme téměř ve všech úsecích naší firmy. Robotizace ve výrobě je již standardním řešením, stejně jako například digitalizace v prediktivní údržbě či health & safety tématech. V komerčním oddělení jsme vyvinuli několik nástrojů a aplikací pro různé zákaznické skupiny. Technologie pro virtuální realitu i rozšířenou realitu testujeme pro interní školení a do blízkého budoucna také pro partnery jako stavební firmy a řemeslníky. Navíc jsme vstoupili do komplexního řešení zákaznické zkušenosti (CX), kde pracujeme s kompletní zákaznickou cestou investora od fáze SEN po UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI především u novostaveb rodinných domů,“ říká ředitel rozvoje Wienerberger Robert Krestýn.

Digitalizace se postupně dostává do centra pozornosti stavebních firem. „Na pilotních projektech jsme si ověřili, že využití digitálních metod práce má obrovský přínos z hlediska transparentnosti, neboť umožňuje lepší přehled o realizaci zakázky a zlepšuje kontrolu. Dalším výrazným přínosem je přesnost a vyšší efektivita práce. Informační modelování stavby vnímáme také jako příležitost, jak narovnat nejen smluvní vztahy mezi účastníky projektu a obecně zvýšit kvalitu projektové dokumentace. Ovšem nutné je si uvědomit, že digitalizace stavby nezlevní, protože na počátku je třeba do této oblasti investovat. V delším časovém horizontu však lze očekávat, že digitalizace přinese také úspory,“ míní předseda představenstva Strabag Ondřej Novák.

Stavební společnosti připouští, že nižší využití digitalizace vede k nižší produktivitě některých činností (54 % dotázaných). 26 % se domnívá, že je tomu naopak. „Postupně se snažíme implementovat digitalizaci do inženýrské práce. Je to však běh na dlouhou trať, protože vyžaduje vyškolení zaměstnanců a nákup nákladného software. Jako první krok jsme se pustili do digitalizace papírového archivu, který obsahuje desetitisíce položek. Naším cílem je mít vše v přehledném prostředí, kde si uživatel zájmovou lokalitu nejdřív najde na mapě a posléze se mu k nalezené položce otevřou archivované dokumenty. Začali jsme také využívat inteligentní datové úložiště, které umožňuje práci na projektu širokému kolektivu zaměstnanců, a to včetně přístupu zaměstnanců jiných organizací, kde veškeré dokumenty jsou automaticky verzovány. Věnujeme se i problematice BIM,“ popisuje obchodní ředitelka SG Geotechnika Lucie Bohátková.

Investora zajímá konečná cena stavby v souvislosti s kvalitou. U některých staveb by podle 67 % respondentů mohla vést digitalizace výstavby včetně její robotizace k nižším nákladům na výstavbu. Dalších 15 % dotázaných se domnívá, že by tato situace vedla ke snížení nákladů u všech staveb. O opaku je přesvědčeno 18 % dotázaných.


více čtěte na: www.skypaper.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!