Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Praha si nechá zpracovat studii proveditelnosti nové trasy metra O

skypaper.cz, 5. září 2022 (16:01)

Multioborová pracovní skupina se shodla na zadání pro studii proveditelnosti metra O. Na jednom z nejbližších jednání Rady hl. m. by mělo být schváleno vypsání veřejné zakázky na studii proveditelnosti. Ta by následně měla být hotova do 30 měsíců. Hlavní město již několik měsíců zvažuje ideu okružní trasy pražského metra, která by měla vést mimo centrum Prahy a propojila by významné železniční uzly a usnadnila cestování nejen na severu Prahy.

„Od myšlenky okružní linky metra O jsme se posunuli ke krokům, na jejich konci budou mít Pražané pátou linku metra. Rychlé spojení Smíchova, Pankráce a Žižkova hledá 150 000 lidí denně. Ze Smíchova a Dejvic by dnes jezdilo 100 000 cestujících,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Trasa by umožnila přestup na železniční dopravu na klíčových pražských nádražích, jako jsou Smíchov, Libeň či Dejvice.

„Praha je moderní rychle se rozvíjející metropole, musíme proto připravit k rozvoji i pozemky ve vlastnictví města, kde vybudujeme městské nájemní bydlení, které Praha nutně potřebuje v boji s rostoucími náklady na bydlení. Součástí přípravy těchto pozemků například v oblasti Bohdalce, Michle či Slatin je vybudování právě této linky metra, která umožní vybudování nových rezidenčních čtvrtí,“ doplňuje primátor Zdeněk Hřib.

Studie by měla prověřit smysluplnost obsluhy území se zohledněním rozvojových kapacit jednotlivých lokalit, celospolečenských dopadů nebo dopady na ekonomiku. Dále se počítá s určením nejvýhodnějšího umístění stanic s ohledem na efektivitu dopravní obsluhy. Tato 1. fáze by měla trvat přibližně 18 měsíců.

V další fázi se počítá s tím, že by byly navrženy provozní aspekty nové trasy metra včetně vztahu k dalším linkám veřejné dopravy, posouzen efekt trasy s ohledem na železniční tunely pod centrem Prahy a byly by vypočítány investiční a provozní náklady. Studie by také obsahovala možnosti financování s ohledem na realizovatelnost v podmínkách ČR. Druhá fáze je plánována na 12 měsíců.

Více čtěte na www.skypaper.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!