Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

První výzvy programu OPD3 vyhlášeny, připraveno je 85 miliard Kč

skypaper.cz, 6. října 2022 (16:01)

Ve středu 5. října byly vyhlášeny první čtyři průběžné nesoutěžní výzvy Programu Doprava 2021 – 2027 (OPD3). Otevřeny jsou pro Správu železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) do 30. června 2029. Souhrnný příspěvek EU v rámci prvních čtyř výzev je zhruba 85 miliard korun (57,9 miliardy pro ŘSD a 27,1 miliardy pro SŽ). Příjem žádostí začne 10. října.

Podpora bude směřovat do modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury zařazené do páteřní celoevropské sítě TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení provozu a zajištění jeho větší bezpečnosti. Další oblastí je zajištění udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy a zlepšení kvality železniční infrastruktury s ohledem na její kapacitu, bezpečnost a také lepší návaznost dopravy z regionálních tratí na páteřní síť. Sem spadá například modernizace stanic a zastávek s cílem zlepšit komfort i poskytované služby na železnici.

Podpořeny budou také projekty zaměřené na dobudování páteřní silniční sítě a zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Podpory se dočká rovněž výstavba obchvatů, což zlepší kvalitu ovzduší v centrech měst a obcí a omezí vliv tranzitní dopravy na zdraví lidí v obytné zástavbě.

V Programu Doprava 2021 – 2027 budou v průběhu října a listopadu tohoto roku vyhlašovány také další výzvy. Podrobné informace v sekci Harmonogram výzev OP. Přehled aktuálně vyhlášených výzev, včetně podrobné dokumentace, zde. Nové webové stránky OPD3 zde.

Program Doprava 2021 – 2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014 – 2020 (OPD2) a jeho cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR zlepšením dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo EU v programovém období 2021–2027 vyčleněno pro ČR 4,9 miliardy eur, což dělá z OPD3 největší český operační program.

Zaměření OPD3 se soustřeďuje zejména na podporu dopravní infrastruktury v majetku státu (SŽ a ŘSD), která bude doplněna podporou zaměřenou na dobíječky/plničky alternativních paliv, inteligentní dopravní systémy (ve městech i na hlavních silničních tazích mimo města), interoperabilitu v železniční dopravě či na tramvajové a trolejbusové tratě. Projekty měst jsou začleněny do širšího strategického rámce ITI (integrované teritoriální investice), což přináší lepší koordinaci i s projekty podporovanými z jiných operačních programů.

Více čtěte na www.skypaper.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!