Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Mzdy ve stavebnictví rostou, přesto čelí nedostatku vzdělaného personálu

skypaper.cz, 25. listopadu 2022 (16:01)

Průměrná náborová mzda absolventa stavebních oborů je podle analýzy 28 191 Kč hrubého. Ředitelé stavebních firem připouští, že oproti jiným technickým oborům nemusí být pro absolventy práce ve stavebnictví atraktivní. Jejich počet dlouhodobě klesá a mezi stavebními firmami panuje silná poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích. Více než polovina stavebních firem (57 %) zvyšuje mzdu každý rok, dalších 21 % každé dva roky. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2022 CEEC Research.

„Obliba technických oborů dlouhodobě klesá, náročnost studia je zaměněna dostupnějšími teoretickými humanitními obory. Stavebnictví také patří k nejméně inovativním segmentům,“ říká obchodní ředitel společnosti Wienerberger Robert Krestýn. „Přesto stavebnictví jako obor láká lidi, kteří kromě slušné mzdy a řady benefitů chtějí zanechat fyzickou stopu v podobě stavebních realizací. V naší společnosti dbáme na kontinuální moderní vzdělávání a vytváříme prostředí pro mladé talenty,“ dodává.

„Počet absolventů technických oborů dlouhodobě klesá a pro firmy ve stavebnictví není snadné sehnat kvalifikované zaměstnance. Je třeba sledovat trendy na pracovním trhu a nekonkurovat jen výší mzdy. My nabízíme řadu benefitů, jde například o možnost pracovat jen 4 dny v týdnu, což umožňuje lépe skloubit pracovní a soukromý život,“ uvádí předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský.

Zatímco průměrná náborová mzda u vyššího managementu je téměř stejná jako u stávajících manažerů, u středního managementu nebo manuálně pracujících je náborová mzda o 17 % níže než průměrná mzda ve firmě. Oproti náborové hrubé mzdě růst hrubé mzdy po zapracování pociťují zejména administrativní zaměstnanci a ve středním managementu či manuálně pracující. Průměrná mzda manuální profese ve stavebnictví je podle analýzy 33 550 Kč, u středního managementu a administrativy 39 596 Kč. Vedoucí pracovníci v managementu stavebních firem dosahují průměrně na 66 088 Kč.

Technické obory se dlouhodobě netěší velké oblibě mezi studenty, průměrné hrubé mzdy nedosahují hodnot jako například v IT nebo financích. Většina ředitelů (66 %), uvádí, že ve srovnání s jinými odvětvími nejsou mzdy a bonusy ve stavebnictví atraktivní. Připouští, že je na čase, aby se obor stavebnictví začal přizpůsobovat očekáváním uchazečů a tím získal na své popularitě. Vzhledem ke snižujícímu se počtu absolventů technických oborů, si firmy cení každého kvalitního zaměstnance a snaží se vytvořit takové pracovní podmínky, aby si zaměstnance udržely.

„Průměrné mzdy ve stavebnictví bohužel stále nedosahují mzdového průměru ČR, který výrazně ovlivňují segmenty informačních technologií, peněžnictví a pojišťovnictví. Přesto si troufám říct, že práce ve stavebnictví je stále atraktivní. Stavebnictví je technický obor, který vytváří prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme. Podílet se na tomto procesu bude vždy atraktivní a my tuto profesní atraktivitu dále posilujeme zajímavou prací při realizaci náročných stavebních projektů, rozmanitými zaměstnaneckými benefity, které podporují volný čas, osobní rozvoj, zdraví, ale i týmového ducha,“ líčí předseda představenstva Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Není překvapivé, že největší vliv na zvyšování mezd u 60 % stavebních firem měla současná inflace, 35 % firem považuje za důvod pro zvýšení mzdy praxi zaměstnance. Naopak nejmenší vliv na rozhodnutí o zvýšení mzdy má dosažené vzdělání (jen 12 %), či zohlednění dopadů energetické krize (13 %).

Víc než polovina stavebních firem (52 %) zvýšila zaměstnancům mzdu nad rámec běžného zvyšování s ohledem na současnou ekonomickou situaci. V průměru jde o zvýšení o 9 %. Zároveň se vyššího průměrného zvýšení platu dočkali zaměstnanci menších firem než větších, neboť si nad rámec běžného zvyšování polepšili o 10 %. S ohledem na současnou meziroční inflaci, která dosahuje dvouciferných hodnot, reálná mzda ve stavebnictví spíše stagnuje či klesá.

Pouhých 14 % firem uvedlo, že od doby před pandemií nezvýšilo zaměstnancům mzdy. Tři čtvrtiny ředitelů stavebních společností uvedlo, že ve srovnání s dobou před pandemií se v jejich společnosti zvýšily mzdy v průměru o 14 %. Většího zvyšování mezd se dočkali zaměstnanci menších stavebních firem, kterým byla mzda v průměru zvýšena dokonce o 16 %.

Jestliže 66 % dotázaných ředitelů stavebních společností tvrdí, že mzdy a bonusy pro zaměstnance by měly být více atraktivní, současně 47 % pociťuje zvýšený tlak na zavedení nových bonusů. Nejčastějším benefitem je firemní mobilní telefon, notebook či automobil, následovaný finančními odměnami za nadstandardní výkony nebo stravenky. Méně častá forma bonusu jsou volnočasové aktivity jako vstupy do fitness či divadla. Stavební společnosti též nabízí rozvojové programy na zvyšování znalostí.

Rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání podporuje celkově 71 % dotazovaných společností. Mezi velkými stavebními společnostmi ji podporuje 82 %, mezi malými firmami 62 %. Společnosti inženýrského stavitelství rekvalifikaci podporují z 83 %, pozemního stavitelství z 66 %.

Více čtěte na www.skypaper.cz

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!