Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Růst cen stavebního materiálu se zpomalí

remspace.cz, 10. dubna 2023 (09:01)

Podle většiny ředitelů stavebních společností (58 %) se tempo růstu cen stavebního materiálu v následujícím roce již zpomalí, a to prakticky na úroveň očekávané inflace. Stavební společnosti (80 %) také proto nenakupují materiál do zásoby, nicméně 46 % z nich aktivně hledá dodavatele i v zahraničí a takřka polovina účastníků citované ankety (47 %) očekává širší využívání alternativních ekologických materiálů. To vše vyplývá z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2023, zpracované společností CEEC Research.

Podle nadpoloviční většiny ředitelů oslovených stavebních společností růst cen materiálu dále zpomalí, což se ostatně už v současnosti děje. Hlavním důvodem je postupná stabilizace výroby a dodávek a snižování nejistoty producentů stavebního materiálu, vyvolána zejména doznívající energetickou krizí a válkou na Ukrajině.

Nadpoloviční většina dotázaných společností (58 %) se shoduje na zpomalení vzestupu cen v roce 2024, avšak liší se v názoru, na jakou úroveň to bude. Největší skupina dotázaných (32 %) se domnívá, že nominální nárůst cen materiálu v následujícím roce zpomalí pod hranici 10 %, což by mělo představovat jejich „srovnání“ s mírou inflace a vývojem celé ekonomiky.

„Prudké zdražování, které jsme zaznamenali před rokem, zapříčinily geopolitické události, které nabouraly plynulost dodavatelských řetězců, ale také strach a nejistota z dalšího vývoje. Tyto faktory navedly ceny strmě vzhůru. Nyní si trh na novou realitu zvyká a ceny se na trhu pomalu stabilizují a v řadě významných položek klesají. Máme ale indikace, že na cenu platnou před rokem 2022 se většina materiálů již nevrátí,“ říká Michal Vacek z CEEC Research.

Složitá cenotvorba

Jakkoli je trh stavebnin stále nejistý, jen málokdo sází na předzásobení. Důvodů je hned několik. Jedním z nich je složitý odhad pořizovacích cen v budoucnu nebo také problémy se skladováním.

Přitom se ale více než polovina stavebních společností stále snaží hledat nové dodavatele s výhodnějšími cenami, například v případě oceli. Její cena se začala zvyšovat ke konci roku 2020, kdy na ni měla největší vliv nastupující pandemie a související ekonomické změny. Rostla až do září roku 2021, kdy dosáhla svého maxima, a to na 40 000 Kč za tunu. Poté začala velmi rychle padat až k úrovni 22 000 Kč v polovině února 2022. Konflikt na Ukrajině ovšem vyvolal nový směr jejího pohybu a cena oceli opět skokově vystoupala k úrovni cca 35 000 Kč/t, a to z toho důvodu, že Rusko a Ukrajina se podílejí na celosvětovém vývozu železné rudy 60 %. Ředitelé stavebních společností na tento vývoj reagují a více než polovina z nich (53 %) stále hledá nové dodavatele.

Alternativní stavebniny

Většina stavebních společností (69 %) nevyužívá, anebo ani nemá možnost využít alternativní stavební materiál. Kvalitních alternativ v případě zděných budov je málo, v některých případech nejsou žádné. Nejčastěji využívané alternativní materiály jsou dřevovláknité desky, OSB desky, korek či geopolymer. Stále větší uplatnění nacházejí také recyklované materiály – velké firmy provozují vlastní recyklační dvory, kde jsou schopné zpracovat většinu stavebního odpadu a navrátit ho na stavby.

Stavby z alternativních ekologických materiálů přitom mají větší perspektivu v soukromém sektoru, protože veřejní zadavatelé jsou poměrně konzervativní. Podle více než pětiny dotázaných stavebních společností (23 %) mají nové materiály budoucnost, ale management většiny dotázaných stavebních společností (77 %) je toho názoru, že klasické stavební materiály budou mít stále majoritní postavení.

„Nedostatek stavebních surovin na trhu můžeme zmírnit efektivním nakládáním s vybouraným materiálem a jeho opětovným použitím. Důležité v tomto budou veřejné zakázky na stavební práce, které budou co nejvyšší míru recyklace zohledňovat,“ říká Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR.

Více čtěte na www.remspace.cz

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!