Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Nový Terminál Smíchov by mohl být dokončen v roce 2028

skypaper.cz, 17. dubna 2023 (09:01)

Hlavní město Praha získalo pravomocné územní rozhodnutí v přípravě stavby nového dopravního terminálu v prostoru Smíchovského nádraží v Praze 5. Stavba zahrne především zastřešení kolejiště a vznik autobusového nádraží na střeše. Dokončena by mohla být v roce 2028. „Vybudování nového terminálu je jednou z priorit současného vedení hlavního města v oblasti dopravy,“ prohlásil primátor Bohuslav Svoboda.

„Na Smíchově vznikne supermoderní dopravní terminál pro 21. století. Nyní projekt vstupuje do další fáze, v rámci které už se letos začne s počátečními úpravami nádraží a okolí. To s novou stavbou nezmizí, historická hala bude zachována, zmodernizována a stane se součástí celého terminálu. Terminál bude dopravním uzlem celé oblasti jak pro městskou, tak příměstskou a meziměstskou dopravu,“ říká náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

„Získané pravomocné rozhodnutí umožní, aby na sebe práce plynule navázali s úpravami přestavby kolejí, které již Správa železnic realizuje, a na Smíchově vznikl moderní integrovaný přestupní terminál včetně P+R. Autobusové nádraží je právě úsporně umístěno nad prostorem koleji. Navíc tento princip umožňuje dopravní propojení pro oba směry autobusové dopravy,“ dodal náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček. V oblasti Smíchova nyní existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město Praha rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí.

Stávající Smíchovské nádraží je jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný růst významu terminálu. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R.

Řešení Terminálu Smíchov obsahuje výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu bude umístěn nad nástupišti železniční stanice. V plánu je také přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Spolupráce na projektu pokračuje se všemi dotčenými subjekty hlavního města Prahy, jako jsou Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID nebo například MČ Praha 5, ale rovněž i s externími partnery, mezi jinými se Správou železnic nebo s developerskou společností Sekyra Group.

Co je v plánu v rámci vzniku Terminálu Smíchov:

 • Proměna Smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál
 • Výstavba nového terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy nad železniční stanicí
 • Výstavba parkoviště P+R s napojením na ulici Dobříšskou až pro 1000 stání
 • Výstavba B+R v několika místech s celkovou kapacitou až 1000 kol
 • Revitalizace přednádražního prostoru a změna uspořádání dopravy
 • Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – vlak, městský, příměstský a dálkový autobus, tramvaj, metro, parkoviště P+R
 • Elektrizace autobusové dopravy na terminálu
 • Doplnění historické haly z 50. let novou částí s obchody a zázemím pro cestující
 • Vznik administrativní budovy Správy železnic
 • Pěší lávka propojující přednádražní prostor a novou zástavbu severozápadně od železniční stanice jako součást nové platformy nad stanicí

  Více čtěte na www.skypaper.cz

 • Vyplňte správně emailovou adresu!