Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Moderní technologie a výstavba

remspace.cz, 18. července 2023 (07:01)

Stavebnictví a výstavba vůbec jsou často kritizovány za příliš konzervativní a byrokratické zpracovávání potřebné dokumentace. Implementace nových technologií do tohoto oboru, zvláště do jeho přípravných fází, ovšem není snadný úkol, nicméně jsou to právě ony, díky nimž jsou dnes realizované budovy „inteligentnější“, bezpečnější a především udržitelnější.

Stavebnictví a obecně výstavba jsou často kritizovány kvůli příliš konzervativnímu a byrokratickému zpracování potřebné dokumentace. Integrace nových technologií do tohoto odvětví, zejména do jeho přípravných fází, je však složitý úkol. Přesto jsou právě tyto technologie klíčové pro vytvoření "inteligentnějších", bezpečnějších a především udržitelnějších staveb, jak dokládá nedávný přehled společnosti PlanRadar, specializující se na digitalizaci ve stavebnictví. Tento přehled ukazuje, že moderní technologie jsou již široce využívány v tomto důležitém odvětví ekonomiky, a to jak ve fázích přípravy výstavby, tak během samotné realizace projektu.

BIM

Informační model stavby slouží k centralizovanému shromažďování všech informací o budově od fáze návrhu až po správu. Tento model zahrnuje nejen grafické údaje, ale také rozmanité informace o vlastnostech jednotlivých stavebních prvků. V jednom virtuálním modelu budovy, označovaném jako digitální dvojče, jsou zachyceny všechny komponenty a konstrukční detaily relevantní pro daný objekt. Pokud je některý prvek změněn nebo nahrazen, celý model se automaticky upravuje a adaptuje podle provedených korekcí. Funkce Building Information Modeling (BIM) umožňují odborníkům snadno identifikovat potenciální nesrovnalosti či konflikty a provést jejich opravy včas. Taktéž poskytují efektivní kalkulace zdrojů. Díky BIM je možné získat informace o možných problémech a zároveň přesné posouzení, zda objekt odolá očekávaným zatížením, což pomáhá stavitelům vyhýbat se překročení rozpočtu, optimalizovat postupy a provádět potřebné úpravy v raných fázích projektu. Kromě toho, pokud jsou k dispozici kompletní digitální údaje o objektu, umožňují mobilní technologie pružné úpravy během každodenní práce, což výrazně usnadňuje celý proces výstavby a zlepšuje konečný výsledek.

Cloudové služby a mobilní zařízení

Pro využití modelu BIM je nezbytné integrovat cloudové služby, které umožňují sdílení dat a informací v reálném čase. Cloudové úložiště může obsahovat širokou škálu segmentovaných informací, od nástrojů pro architekty až po systémy pro řízení projektů. Ty jsou k dispozici všem členům týmu prostřednictvím jejich mobilních zařízení, jako jsou tablety nebo telefony.

Velká data a umělá inteligence (AI)

Efektivní funkce nových stavebních technologií vyžaduje sběr dat, využití strojového učení a umělé inteligence. Umělá inteligence slouží jako neviditelný asistent, který analyzuje obrovská množství dat získaných od účastníků projektu a různých senzorů či programů. Pomáhá identifikovat vzory a fakta, na jejichž základě lze přijímat efektivní řešení, čímž napomáhá snižování nákladů a umožňuje předvídat rizika.

Umělá inteligence lze v oblasti stavebnictví využít zejména ve třech hlavních oblastech. Za prvé, na základě historických dat předvídá bezpečnostní hrozby, identifikuje důležité charakteristiky projektu a zlepšuje kontrolu dodržování předpisů BOZP. Při plánování projektů mohou shromážděná data také zabránit překročení rozpočtu, pomoci stanovit jasné priority a snižovat rizika. A za třetí, umělá inteligence je klíčovým prvkem při automatizaci procesů a zvyšování produktivity práce.

Virtuální realita (VR)

Mezi novými technologiemi v oblasti architektury a stavebnictví se vynořuje zajímavý trend - virtuální realita (VR). Tato technologie vytváří „skutečný“ svět v digitálním prostředí pomocí fotografií, renderování a 360° videa. Umožňuje lidem „prožívat“ realistické digitální prostředí s interaktivní možností pracovat s objekty v reálném čase. Tato jedinečná zkušenost přináší profesionálnější přístup k projektům ve stavebnictví a umožňuje podrobnější posouzení všech aspektů stavby. VR slouží k testování životaschopnosti nových návrhů, sledování průběhu výstavby, identifikaci problémů v rané fázi a funguje jako praktický nástroj pro zkoumání složitých konstrukcí. Zároveň získává stále větší popularitu mezi developery, kteří ji využívají v klientských centrech pro prezentaci nových bytů nebo kanceláří potenciálním klientům.

Robotizace, exoskelet, drony

Stavebnictví představuje tradiční odvětví s významným podílem manuální práce. Na staveništích, kde se prostředí rychle mění, není běžně místo pro roboty, pokud nemají dokonalou umělou inteligenci, protože roboti fungují na základě pevně daných algoritmů. Nicméně se objevují progresivní inovace v podobě robotických exoskeletů, které zrychlují práci a zvyšují produktivitu na staveništi. Tato exoskeleta umožňují pracovníkům získat mnohonásobně větší sílu, zatímco práce zůstává bezpečnější. Dalším inovativním prvkem jsou populární drony, které umožňují monitorovat celé staveniště pomocí kamer a sledovat rizikové oblasti, včetně možných krádeží. Drony eliminují potřebu fyzické přítomnosti na staveništi, umožňují rychlé reakce na konkrétní problémy a mohou být využívány i při přepravě stavebního materiálu na určená místa, čímž se snižuje potřeba vozidel. Drony najdou uplatnění i při demolicích na konci životnosti projektu, kde sice mohou pracovat pomaleji, ale zároveň efektivněji, levněji a bezpečněji.

3D tisk

I když je tato technologie v oblasti stavebnictví známá již mnoho let, teprve nedávno začala být masivněji využívána. Tento nárůst popularity je odpovědí na zvýšenou poptávku, která odráží vyšší produktivitu (technologie je rychlá, přesná a ekologicky šetrná) a současně schopnost snadno vytvářet i nejsložitější struktury. Díky 3D tisku lze vytvářet prvky z různých materiálů, včetně betonu, geopolymerů, cementu, sádrokartonu nebo hlíny. Výroba stavebních prvků, například stěn a desek, přímo na staveništi snižuje nejen výrobní náklady, ale i náklady spojené s logistikou a pracovníkem. Očekává se zvláště velký rozvoj v oblasti 3D tisku betonových prvků.

Více čtěte na www.remspace.cz, s úpravou obsahu pomáhá AI.

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!