Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Navrhnout vzhled ulice není jednoduché. V budoucnu by měla odrážet životní styl obyvatel

TV Architect, 21. října 2019 (07:05)

Ač se to nemusí zdát, navrhnout vzhled ulice je těžkým úkolem snad pro každého projektanta. Jedná se totiž o složitý proces, jehož výsledkem by mělo být místo, které zapadá do prostoru a odráží životní styl obyvatel.

Poslední dobou se v developmentu začalo řešit jedno zajímavé téma – design ulice. Před několika dekádami let byla ulice vnímána spíše jako prostor spojující různé destinace, který využívají především motorová vozidla. Dnes to tak už není. Ulice se začala chápat jako jedno z nejživějších míst ve městě. Kde jinde se setkávají sousedé, kudy chodí děti do školy a dospělí třeba nakupovat? Právě na ulici je nejvíc živo, obzvlášť pokud se jedná o frekventované místo v centru města.

Složitý proces schvalování

Právě proto musí i ulice splňovat určitá kritéria, ač se nám to zprvu může zdát zvláštní. Projektant by neměl založit svou koncepci čistě jen na technické stránce, měl by také přemýšlet nad tím, v jaké vzdálenosti budou obchody nebo jak vysoká bude hladina hluku a znečištění. Neméně důležité je také zajistit pohodlí starším osobám a imobilním lidem, pro které nebude těžké přejít silnici.

Rozhodně se nejedná o jednoduchý úkol, neboť design ulice musí být přizpůsoben všem lidem, ať už jdou pěšky, jedou na kole či v autě, jedí v restauraci nebo čekají na zastávce na tramvaj. Výsledný vzhled ulice by měl odrážet životní styl obyvatel daného místa, též způsob, jakým je prostor ulice využíván. Vzhledem ke složitosti realizace bychom měli design ulice chápat jako finální výsledek řetězce aktivit a událostí. Jedná se o složitý proces, který začíná přijetím veřejné politiky mobility, pokračuje přes detailně zpracovaný plán a končí samotnou realizací.

Pěší a obytné zóny

V posledních letech se rozmáhá automobilová doprava, zejména ve městech přibývající vozidla zatěžují prostředí hlukem a znečišťují ovzduší. Při projektování nových ulic se proto stává cílem zklidňovat dopravu přesměrováním tranzitní dopravy, což přímo snižuje hluk. Větší pozornost je také věnována pěším či obytným zónám a rekreačním zónám v okolí domů. Každý vnímá prostředí, v němž bydlí (či o něm aktivně rozhoduje) odlišně v závislosti na tom, co více preferuje, proto by se mělo zohledňovat i to, zda jsou v okolí domu ulice frekventované a v jaké míře. Ne každému totiž vyhovuje hluk velkoměsta či naopak přílišné ticho.

více čtěte na: TV architect

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!