Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Nový stavební zákon developeři vítají

hypoindex.cz, 5. prosince 2019 (09:05)

Do legislativního procesu minulý měsíc vstoupila novela stavebního zákona. Developeři na nedostatečnost předešlé verze již dlouho upozorňují, změnu tedy podporují. A nový stavební zákon vítají.

Nejen v hlavním městě je současná bytová situace často diskutovaným tématem. Odborníci argumentují nedostatkem nových nemovitostí. Právě s tímto nedostatkem má pomoci novela stavebního zákona. Ten bude zanedlouho projednávat vláda a později i obě komory parlamentu.

Developeři si na délku řízení stěžují dlouhodobě. „Povolovací procesy se prodlužují. Čím je příprava projektu delší, tím se bohužel také prodražuje. Aktuálně je pro stavební řízení i povolení potřeba více než 100 razítek. Současnou situaci by mohla rekodifikace stavebního zákona zlepšit, protože přinese, jak doufáme, podstatné zkrácení stavebního řízení. V tuto chvíli se však ještě se zněním návrhu novely detailněji seznamujeme,“ popsal současný stav i výhled do budoucna šéf Trigemy Marcel Soural.

Zrychlení procesu

Hlavní výhodou projednávané předlohy podle jejích zastánců je, že by měla podstatně zkrátit celý proces získávání stavebního povolení. Doba je v Česku poměrně dlouhá a stavby často brzdí. „Největší výhodu spatřujeme v tom, že podle nového stavebního zákona bude stavební záměr povolován jen jedním rozhodnutím namísto dnešních dvou – rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. To by mělo povolování staveb zásadním způsobem zrychlit,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková.

„Posun si slibujeme rovněž od integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů. Zatímco dosud jednotlivé dotčené orgány izolovaně vydávaly pro stavební úřad závazná stanoviska, mezi nimiž byl velmi často rozpor, a jejich sesbírání zabralo stavebníkovi velmi mnoho času, nově to bude sám stavební úřad s příslušnými odbornými pracovníky, kdo bude jednotlivá stanoviska dotčených orgánů posuzovat a rozhodovat o nich. Jako velmi důležitý vnímáme i vznik samostatné soustavy stavebních úřadů, tedy faktické oddělení odborného procesu rozhodování o povolení stavby od samospráv,“ vysvětluje Tomášková.

Zásadně zrychlit lhůtu povolování by měl i tzv. fiktivní souhlas, který je další novinkou předlohy. Pokud stavební úřad o žádosti nerozhodne do 60 dnů nebo respektive do 120 dnů v případě složitějších staveb, bude stavební povolení vydáno automaticky.

„To ale platí jen v případě, že žádost o povolení stavby včetně všech příloh byla podána v takové podobě a rozsahu, který umožní automatické vygenerování rozhodnutí se specifickými náležitostmi tohoto rozhodnutí převzatými z předložené žádosti. Žádost o povolení stavby se má navíc podávat primárně elektronicky, což také ušetří nějaký ten čas a hlavně omezí spotřebu papíru,“ uvedl generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec.

více čtěte na: hypoindex.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!