Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Hypotéky a regulační pravidla ČNB

stavebni-forum.cz, 10. prosince 2019 (09:05)

ČNB bankám doporučuje, aby skrze hypotéky půjčovaly maximálně na 90 % hodnoty nemovitosti (parametr „loan-to-value“, LTV), přičemž úvěry mezi 80 – 90 % LTV mohou tvořit jen 15 % jejich produkce. Banka rovněž může klientovi půjčit jen 9-násobek jeho ročního příjmu (DTI) a splátka úvěru nesmí přesáhnout 45 % jeho příjmu měsíčního (DSTI).

Bankovní rada ČNB tato regulační pravidla nedávno projednávala, ale navzdory zhoršeným podmínkám dostupnosti bydlení k uvolnění těchto prohibitivních limitů nepřistoupila. Jako argument pro své rozhodnutí banka uvedla nadhodnocené ceny nemovitostí, které údajně dosahuje 15 – 20 %. Z údajů centrální banky také vyplynulo, jak jsou zmíněné regule dodržovány.

LTV je mírně mimo překročeno

Banky limity LTV dodržují. Pouze v červnu letošního roku objem úvěrů s LTV nad 80 % překročil povolených 15 %. ČNB nekonkretizovala, které banky tento limit překročily, nicméně uvedla, že na nedostatečné dodržování doporučení a obezřetnostních pravidel řízení rizik zareagovala stanovením dodatečného kapitálového požadavku. Z dat ČNB je také patrné, že v několika málo procentech případů došlo i k prolomení hranice 90% LTV.

ZDTI i DSTI bez problémů

S plnění limitu DTI, který určuje, že výše úvěru může dosahovat maximálně 9 – násobku příjmu žadatelů, banky nemají problém. Podle statistik ČNB k překročení tohoto limitu dochází ve 2-3 % případů, tedy výrazně pod 5 %, což je hranice, kterou ČNB stanovila jako nepřekročitelnou.

Parametr DSTI (splátka versus měsíční příjem) banky rovněž dodržují, zde se jim však 5% kvótu pro výjimky stanovenou ČNB daří využívat téměř beze zbytku.

ČNB ve své analýze uvádí, že pro žadatele představuje nejvýznamnější omezení limit DSTI. „Z našeho pohledu je však největší bariérou pro pořízení bydlení limit 80 %, respektive 90 % pro LTV,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství v oblasti financování bydlení. Přitom upozorňuje na to, že hypoték v pásmu 80 – 90 % LTV mohou banky poskytnout jen omezené množství, a proto jsou tyto úvěry také většinou dražší.

„Dlouhodobě se stavíme za uvolnění limitů pro mladé rodiny pořizující si své první bydlení. Růst cen a nemožnost pořízení vlastního bytu má za důsledek rozevírání nůžek mezi lidmi zaopatřenými a mladými, perspektivními rodinami, které by mohly v budoucnu tvořit důležitou střední třídu,“ říká Libor Ostatek.

více čtěte na: stavebni-forum.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!