Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Trvalý pobyt v nájemním bytě: Jak přihlásit a kdy vás může odhlásit sám pronajímatel

Hypoindex.cz, 21. února 2020 (09:16)

Místo trvalého pobytu si každý volí sám, není totiž navázáno na vlastnictví nemovitosti. Konkrétní adresa je pak rozhodná pro umístění dětí do mateřské a základní školy, získání sociálních dávek nebo komunikaci s místně příslušnými úřady.

Místo trvalého pobytu si každý volí sám, není totiž navázáno na vlastnictví nemovitosti. Konkrétní adresa je pak rozhodná pro umístění dětí do mateřské a základní školy, získání sociálních dávek nebo komunikaci s místně příslušnými úřady.

Nahlášení trvalého pobytu v nájmu také nevyžaduje souhlas pronajímatele. Jak na ohlášení trvalého pobytu na adrese nájemního bytu a kdy je možné, aby vás majitel bytu sám odhlásil?

Nejenže k nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě není třeba jeho výslovného souhlasu, pronajímatel nemůže nájemci v nahlášení ani zabránit. Pokud by smlouva obsahovala ujednání o tom, že se nájemce zavazuje zdržet se nahlášení trvalého pobytu, bude toto ujednání neúčinné. Závazek nájemce nelze vymáhat ani nijak sankcionovat, bude tedy záležet čistě na nájemci, zda se tímto ujednáním bude cítit vázán a dodrží ho.

Každý člověk může mít v ČR jen jedno místo trvalého pobytu, a to pouze v takovém objektu, který je označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a je určený k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Není ale ani výjimkou ohlášení trvalého pobytu na obecním úřadě. Na adrese obecního úřadu ale nejsou hlášeni jen dlužníci nebo lidé bez domova, ale také ti, kdo bydlí u známého, na ubytovně anebo jim bylo trvalé bydliště odhlášeno ve správním řízení z podnětu vlastníka nemovitosti.


více čtěte na: Hypoindex.cz

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!