Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Basilejské náměstí na Žižkově dotvoří nová architektonicky zajímavá stavba. Pestrou tvář Parkové čtvrti dá devět předních ateliérů pod koordinací Jakuba Ciglera

obcanskavystavba.cz, 23. března 2018 (19:05)

Na revitalizaci zanedbaného Nákladového nádraží Žižkov a jeho unikátní přeměně v rezidenční Parkovou čtvrť se bude podílet celkem devět předních českých architektonických ateliérů s 21 rozličnými koncepty. Chybějící budova na Basilejském náměstí, kterou výstavba celé nové čtvrti začne, bude z pera architektů ADNS. Výstavba celé čtvrti si vyžádá investiční náklady ve výši devíti miliard korun a začít by mohla již v roce 2020 právě 1. etapou na Basilejském náměstí.

Central Group, který je investorem projektu, zvolil velmi unikátní způsob tvorby nové čtvrti. Základní urbanismus vytvořil architekt Jakub Cigler, inspirací mu přitom byl klasický blokový urbanismus tak typický pro starý Žižkov nebo Vinohrady. Spolu s architekty Central Group pak ateliér Jakuba Ciglera připravil také vnitřní dispozice jednotlivých bloků domů. Aby nebyla čtvrť jednotvárná, dá jí vnější pestrost celá řada významných českých architektů, které investor spolu s hlavním architektem vybrali v rámci workshopu. Mezi autory jednotlivých domů jsou tak například architekti ADNS, Aulík Fišer Architekti, Boogle Architects, CMC Architects, Chybík+Krystof Associated Architects, Jakub Cigler Architekti, Loxia, Šafer Hájek Architekti a architektonický tým Central Group.

Celkem 21 konceptů od těchto ateliérů se bude v rámci čtvrti střídat a vytvoří tak pestrou vnější podobu nové části města. „Naším cílem bylo zachovat pevně daný logický urbanismus, jednotící linii a funkční vnitřní uspořádání bytových domů, ale zároveň zajistit různorodou moderní architekturu. Do práce na finální vnější podobě nové čtvrti jsme proto přizvali ty nejlepší architektonické ateliéry z Česka,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský.

Rezidenční čtvrť s parkem namísto zanedbaného brownfieldu

To, co je pro Parkovou čtvrť příznačné a podle čeho také dostala svůj název, je množství zeleně. „Hned od začátku přípravy urbanistické studie jsme se s investorem shodli na tom, že velkou pozornost je třeba věnovat práci na hodnotném veřejném prostoru s množstvím zeleně. Díky tomu vznikne na velké ploše v okolí bytových domů designově řešené prostředí z kvalitních materiálů, které bude vytvořeno funkčně i esteticky tak, aby lákalo lidi k trávení volného času venku,“ řekl hlavní architekt Parkové čtvrti Jakub Cigler. V současnosti je již připravena koncepce příjemného veřejného prostoru se zelení, vodními plochami a mosty v hlavní pěší ose, stromořadím v ulicích ale třeba i zelení v poloveřejných vnitroblocích s místy sloužícími k relaxaci.

Projekt původního investora, který Central Group spolu s pozemkem odkoupil v létě roku 2016, počítal s velkým obchodně-kancelářským komplexem. To by znamenalo výrazné zvýšení dopravy v oblasti. Central Group ale tento kontroverzní projekt s již vydaným územním rozhodnutím výrazně odlehčil a přepracoval. V oblasti převáží rezidenční funkce doplněná o obchody, služby a restaurace v parterech bytových domů, s množstvím zeleně a hodnotným veřejným prostorem. Oproti dřívějšímu již povolenému řešení projekt Parkové čtvrti snižuje dopravní zátěž o zhruba 60 procent.

Přínosem pro celé okolí bude velký park (cca 14.000 m2), který vznikne v severní části v přímé návaznosti na park Židovské pece. Výrazně se tak lidem z okolí rozšíří možnost trávení volného času. Nový park bude navazovat zeleným koridorem na vedlejší pozemky za budovou Nákladového nádraží, a zajistí tak pěší prostupnost celého území, která dnes neexistuje.

Mateřská škola za 60 milionů pro městskou část?

Na okraji parku vznikne velká šestitřídní mateřská škola, spádová pro celé okolí s vlastní velkou zahradou a vývařovnou. Školku v hodnotě 60 milionů korun postaví Central Group na vlastní náklady a převede ji do vlastnictví městské části. Autorem návrhu školky je ateliér Loxia, který se inspiroval železnicí, jež na pozemku ještě před pár lety fungovala. Barevnost a hravost projektu staví totiž na dětmi velmi oblíbených Pohádkách o mašinkách.

Veřejnost promluví do podoby nové čtvrti

Do konečné podoby nové čtvrti bude mít možnost promluvit i veřejnost. Od dnešního dne mohou lidé na stránkách www.central-group.cz/parkovactvrt vyjádřit své preference ohledně obsazení komerčních prostor. Central Group pak bude při výběru zájemců o koupi nebo pronájem komerčních prostor dávat přednost těm, kdo zajistí veřejností preferované využití. Společnost ve spolupráci s ateliérem Jakuba Ciglera zpracovala také dvě varianty využití nového veřejného parku, mezi kterými budou moci lidé vybírat. Park zaměřený na ekologii bude ve variantě s převažujícími prvky pro děti nebo pro všechny věkové kategorie. Anketa o parku by se na stránkách měla objevit do konce března.

Zdroj článku a fotografie: obcanskavystavba.cz

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!