Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Brno: proč se věnovat návrhu nového územního plánu?

Stavební fórum, 14. května 2020 (12:07)

Brněnský magistrát nedávno zveřejnil návrh nového územního plánu města, který by měl nahradit ten stávající, platný již od roku 1994. Jeho koncept vznikal již před více než deseti lety, a proto není natolik moderní, jak by mohl a snad i měl být územní plán druhého největšího města ČR. Kancelář architekta města Brna proto počítá s tím, že záhy po jeho schválení, které je plánováno na prosinec 2022, začnou práce na zcela novém územním plánu.

Za pozornost stojí, že v plochách určených pro bydlení a plochách smíšených obytných vyžaduje návrh územního plánu zastoupení zeleně na terénu v rozsahu minimálně 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru a pro plochy současně. Z těchto požadavků však návrh stanovuje řadu výjimek, kdy lze požadavek na zastoupení zeleně kompenzovat, nebo jej nesplnit vůbec. Aplikace těchto výjimek však bude v praxi značně nejistá a hrozí nerovný přístup k jednotlivým stavebníkům a jejich stavebním záměrům.

Již z těchto důvodů je na místě se návrhu nového územního plánu města Brna věnovat a ověřit si, zda a jakým způsobem ovlivňuje stávající využití nemovitostí jednotlivých vlastníků a na nich plánovaných záměrů. Podání námitek totiž může vést k tomu, že jim bude vyhověno a návrh územního plánu se patřičně upraví. Ostatně, v rámci harmonogramu projednání nového územního plánu se počítá s jeho opakovaným veřejným projednáním v roce 2021. Pokud však nebude námitkám vyhověno, má jejich podání smysl pro možnost následné obrany vlastnických práv. Sami máme dlouholeté zkušenosti z několika desítek případů, kdy námitkám vlastníků dal nakonec za pravdu až soud, když zrušil územní plán v části, v níž nezákonně zasahoval do práv vlastníků.


více čtěte na: www.stavebni-forum.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!