Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Pražské Kyje – Hutě se dočkají urbanistické studie výstavby i dopravy

Skypaper.cz, 14. května 2020 (12:18)

Městská část Praha 14 požaduje zpracování urbanistické studie Kyje Hutě – Hloubětín. Pražští radní rozhodli, že studii zajistí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). IPR vybere zpracovatele, který vytvoří do konce března 2021 studii na území o velikosti 226 hektarů, jež se bude věnovat výstavbě, veřejným prostranstvím, ale i krajině a dopravě.

Cílem studie je určit, které plochy budou moci být zastavěny nebo jaké maximální výšky může zástavba dosahovat. Dále se bude věnovat i krajině a zaměří se na řešení veřejných prostranství. Studie také navrhne dopravní řešení, které vhodně naváže na již existující dopravní síť a zajistí obsluhu všech stávajících i nově navrhovaných staveb. Studie bude komplexní a věnovat se bude také opatřením pro chodce a cyklisty, veřejné vybavenosti i technické infrastruktuře. „Smyslem studie je vytvořit podmínky pro budoucí kvalitní zástavbu tak, aby byly zachovány přírodní hodnoty a mohla zde vzniknout příjemná rekreační lokalita, která bude sloužit nejen místním obyvatelům,“ líčí ředitel IPR Ondřej Boháč. Území je součástí tzv. zeleného pásu, který má vzniknout okolo prstence Prahy. V lokalitě se navíc nachází i důležitá přírodní památka Cihelna v Bažantnici a osada Hutě, ze kterých bude návrh krajinného řešení vycházet.


více čtěte na: www.skypaper.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!