Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Odhlaste nájemníka z bytu aneb jak získat trvalé bydliště na úřadu

Hypoindex.cz, 7. července 2020 (11:18)

Místo trvalého bydliště je adresa, kterou si volí občan ČR jako místo svého pobytu. Každý může mít pouze jedno trvalé bydliště. A zároveň platí, že místo, kde má člověk trvalé bydliště, nemusí odpovídat místu, kde opravdu žije. Trvalé bydliště je vázané na přesnou adresu, může být v objektu, který má číslo popisné nebo evidenční, případně orientační. Objekt musí být určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

V dnešní době platí, že trvalý pobyt si můžete dát v nemovitosti, kterou vlastníte, nebo kterou si pronajímáte. Přitom při pronájmu není nutný souhlas majitele k tomu, abyste si v této nemovitosti umístili trvalé bydliště. Zároveň ale také platí, že z adresy vašeho trvalého pobytu nevyplývají žádná práva nebo povinnosti, ať už k dané nemovitosti, nebo k jejímu vlastníkovi. V žádném případě tak neplatí, že při umístění trvalého pobytu na adrese pronájmu získáváte právo pro užívání dané nemovitosti. Takové právo vyplývá pouze z vlastnictví objektu, z nájemního práva (zakotveného v nájemní smlouvě), z členství v družstvu nebo z dalších okolností, například při zřízení věcného břemene k nemovitosti.

Pro přihlášení svého trvalého pobytu k adrese je třeba dojít na úřad obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný adrese vašeho nového trvalého pobytu. Tam vyplníte formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokážete svou totožnost osobním dokladem a také právo nemovitost používat. Pokud jste majitel, tak si úřad ověří vlastnictví v katastru nemovitostí. Pokud si nemovitost jen pronajímáte, je nutné doložit nájemní smlouvu, či jinak doložit právo pro bydlení v dané nemovitosti. Zaplatíte také poplatek 50 Kč.


více čtěte na: www.hypoindex.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!